Graafsche Raam


De Graafsche Raam biedt unieke ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom is het waterschap samen met gebiedspartners en inwoners aan de slag gegaan om deze kansen verder uit te denken en realiseren. De beek speelt bijvoorbeeld een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave, die meer zichtbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast lag er een opgave om de beek een meer natuurlijke inrichting te geven. Alle werkzaamheden zijn begin 2024 afgerond.

Het project Graafsche Raam is een deelproject van het Gebiedsplan Raam.

Nieuws

Beleef 24 april de nieuwe natuur langs de Graafsche Raam

De herinrichting van de Graafsche Raam tussen de Beerschemaasweg en Gemaal van Sasse is klaar! Samen met o.a. IVN Grave en de gemeente Land van Cuijk hebben we de beek meer natuurlijk gemaakt. Door bijvoorbeeld de aanleg van flauwe oevers en moeraszones. We nodigen je woensdag 24 april tussen 16:00 en 17:30 uur uit bij Gemaal van Sasse om het gebied te herontdekken. Wandel mee met de projectleider en hoor wat we hebben gerealiseerd of neem een kijkje in Gemaal van Sasse of de historische kazemat.

Lees meer over de opening 24 april

Bekijk de Graafsche Raam van boven!

Zowel voorafgaand, als tijdens en na de herinrichting van de Graafsche Raam hebben we droneopnamen gemaakt. Vanuit de lucht is de verandering in het landschap heel goed te zien. Deze indrukwekkende beelden zijn gebundeld in één dronefilm.

Nieuws

Locatie

De Graafsche Raam ligt om het historische stadsdeel van Grave heen. We gaan de Gaafsche Raam herinrichten tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave.

Bekijk de Graafsche Raam vanaf het water en vanuit de lucht (pdf, 1.3 MB)

In de zomer van 2019 zijn de eerste opnamen gemaakt van het projectgebied van het Gebiedsplan Raam. Met name vanuit de lucht via een drone. Al deze beelden zijn op één kaart gezet, deze is hierboven te downloaden. Van de Graafsche Raam zijn opnamen gemaakt vanuit de lucht én vanaf het water. Tijdens de uitvoering van het project hebben we ook nieuwe opnamen gemaakt. Zo zijn de veranderingen in het landschap goed te zien.

Wat hebben we gedaan?

  • We hebben langs de Graafsche Raam een ecologische verbindingszone aangelegd. Dit is een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke oevers, amfibieënpoelen en begroeiing op de oevers. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig;
  • We hebben in de beek leefgebied gecreërd voor waterdieren door de aanleg van meer structuren onder water, zoals dood hout en drijvende eilanden;
  • Samen met IVN Grave hebben we een plan bedacht voor de inrichting van een perceel bij Gemaal van Sasse. Daar is nu een natuurspeelplaats te vinden met o.a. een klimboom, wilgentunnels en pluktuin;
  • We hebben de recreatieve beleving van natuur en cultuurhistorie langs de Graafsche Raam verbeterd door o.a. struinpaden aan te leggen en kano opstapplaatsen. Ook hebben we de kazemat bij Gemaal van Sasse meer zichtbaar gemaakt door begroeiing te verwijderen.

Planning

De werkzaamheden zijn in april 2024 afgerond.

Samenwerkingspartners

  • Waterschap Aa en Maas
  • Provincie Noord-Brabant
  • Gemeente Land van Cuijk
  • Lokale IVN
  • Toeristisch Platform Land van Cuijk/ RBT
  • Myllesheem/Sporen van de Oorlog

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Graafsche Raam:

Gebiedsplan Raam

Laarakkerse Waterleiding van landgoed kijk je richting Haps2 (2) WEB

De Raamvallei heeft veel functies. Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Samenwerking staat hierbij voorop.

Hooge Raam/Halsche Beek

Beek de Hooge Raam

We gaan de Hooge Raam en Halsche Beek herinrichten zodat de beken beter tegen de gevolgen van de klimaatverandering kunnen.

Lage Raam

Brug over de beek de Lage Raam

Waterschap Aa en Maas gaat van de Lage Raam een meer natuurlijke en robuuste beek maken.

Contact

Joost Jansen

Joost Jansen 1 Aa en Maas
Functie
Projectleider
Telefoon
06-51 57 53 18
E-mail
joostjansen@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.