Graafsche Raam


De Graafsche Raam biedt unieke ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom is het waterschap samen met gebiedspartners en inwoners aan de slag gegaan om deze kansen verder uit te denken en realiseren. De beek speelt bijvoorbeeld een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave, die meer zichtbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast ligt er een opgave om de beek een meer natuurlijke inrichting te geven.

Het project Graafsche Raam is een deelproject van het Gebiedsplan Raam.

Locatie

De Graafsche Raam ligt om het historische stadsdeel van Grave heen. We gaan de Gaafsche Raam herinrichten tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave.

Bekijk de Graafsche Raam vanaf het water en vanuit de lucht (pdf, 1.6 MB)

In de zomer van 2019 zijn opnamen gemaakt van het projectgebied van het Gebiedsplan Raam. Met name vanuit de lucht via een drone. Al deze beelden zijn op één kaart gezet, deze is hierboven te downloaden. Van de Graafsche Raam zijn opnamen gemaakt vanuit de lucht én vanaf het water. Tijdens en na de uitvoering van het project worden nieuwe opnamen gemaakt. Zo zijn de veranderingen in het landschap goed te zien.

Wat gaan we doen?

  • We gaan langs de Graafsche Raam een ecologische verbindingszone aanleggen. Dit is een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke oevers, amfibieënpoelen en begroeiing op de oevers. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig;
  • We gaan in de beek leefgebied creëren voor waterdieren door de aanleg van meer structuren onder water, zoals dood hout;
  • We versterken de recreatieve beleving van natuur en cultuurhistorie langs de Graafsche Raam.

Planning

Het definitieve projectplan en kaartmateriaal zijn te downloaden onder 'Documenten'. In de week van 24 april starten we met de uitvoering van het project. De planning is dat het werk in december 2023 klaar is.

Tijdlijn Graafse Raam

Wat hebben we gedaan?

De herinrichting van de Graafsche Raam is een deelproject van het Gebiedsplan Raam. Samen met de gebiedspartners en inwoners langs de Graafsche Raam zijn we eind 2019 en begin 2020 in gesprek gegaan om de kansen die zij voor het gebied zien om te zetten in schetsen. Dit heeft geresulteerd in een concept schets. Deze is verder ontwikkeld tot een voorlopig ontwerp. Ook kinderen van de lokale IVN afdeling hebben meegedacht hoe de natuurlijke strook langs de beek er uit kan komen te zien.

Samenwerkingspartners

  • Waterschap Aa en Maas
  • Provincie Noord-Brabant
  • Gemeente Land van Cuijk
  • Lokale IVN
  • Toeristisch Platform Land van Cuijk/ RBT
  • Myllesheem/Sporen van de Oorlog

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Graafsche Raam:

Gebiedsplan Raam

Laarakkerse Waterleiding van landgoed kijk je richting Haps2 (2) WEB

De Raamvallei heeft veel functies. Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Samenwerking staat hierbij voorop.

Hooge Raam/Halsche Beek

Beek de Hooge Raam

We gaan de Hooge Raam en Halsche Beek herinrichten zodat de beken beter tegen de gevolgen van de klimaatverandering kunnen.

Lage Raam

Brug over de beek de Lage Raam

Waterschap Aa en Maas gaat van de Lage Raam een meer natuurlijke en robuuste beek maken.