Korte, hevige regenbuien horen bij klimaatverandering

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met korte, hevige regenbuien die vaak heel lokaal vallen en veel overlast kunnen veroorzaken. Die regen hebben we hard nodig om de schade van langdurige droge periodes te beperken. Maar als waterschap doen wij er natuurlijk alles aan om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. We zijn verantwoordelijk voor de bestrijding van wateroverlast buiten de woonkernen. Als het riool niet goed werkt en dit zorgt voor wateroverlast in bebouwd gebied, dan is de gemeente hiervoor verantwoordelijk.