Waterschapsbelasting


Onze medewerkers zorgen 24 uur per dag voor veilig waterschoon water en voldoende water in Oost-Brabant. Om dit mogelijk te maken betaal je waterschapsbelasting. Vanaf februari ontvang je van De Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB) de belastingaanslag. Zij regelen de belastingzaken voor ons.

Belastingzaken regelen

Al jouw belastingzaken regel je met de Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB).

Bezwaar tegen de belastingaanslag

Als je aanslag waterschapsbelasting niet klopt. Maak dan bezwaar bij de BSOB.

Kwijtschelding aanvragen

Als je jouw waterschapschapsbelasting niet kunt betalen, kun je misschien kwijtschelding krijgen. Je hoeft de aanslag dan niet te betalen. Kwijtschelding kun je aanvragen bij de BSOB.

Belastingtarieven 2024

Zuiveringsheffing 2024

Onderwerp Tarief
Woning eenpersoonshuishouden € 55,56
Woning meerpersoonshuishouden € 166,68
Niet-woningen vervuilingseenheid € 55,56

Watersysteemheffing 2024

Onderwerp Tarief
Ingezetene per woonruimte € 73,52
Gebouwd per  €100.000 van WOZ waarde woning € 29,38

Gebouwd, buitendijks gelegen gebouwde onroerende zaken
25% van tarief gebouwd

€ 7,34
Ongebouwd, per hectare € 101,23
Ongebouwd natuurterrein, per hectare € 6,66

Ongebouwd, buitendijks gelegen ongebouwde onroerende
zaken, per hectare

€ 25,30
Ongebouwd verharde openbare wegen, per hectare € 202,46

Verontreinigingsheffing per vervuilingseenheid
1 ve = 1 vervuilingseenheid, 1 persoonshuishouden
3 ve = 3 vervuilingseenheden, 2 of meerpersoonshuishoudens

€ 55,56

Belastingtarieven 2023

Zuiveringsheffing 2023

Onderwerp Tarief
Woning eenpersoonshuishouden € 52,08
Woning meerpersoonshuishouden € 156,24
Niet-woningen vervuilingseenheid € 52,08

Watersysteemheffing 2023

Onderwerp Tarief
Ingezetene per woonruimte € 68,21
Gebouwd per  €100.000 van WOZ waarde woning € 31,60

Gebouwd, buitendijks gelegen gebouwde onroerende zaken
25% van tarief gebouwd

€ 7,90
Ongebouwd, per hectare € 93,50
Ongebouwd natuurterrein, per hectare € 6,06

Ongebouwd, buitendijks gelegen ongebouwde onroerende
zaken, per hectare

€ 23,38
Ongebouwd verharde openbare wegen, per hectare € 187,00

Verontreinigingsheffing per vervuilingseenheid
1 ve = 1 vervuilingseenheid, 1 persoonshuishouden
3 ve = 3 vervuilingseenheden, 2 of meerpersoonshuishoudens

€ 52,08

Soorten waterschapsbelasting

Zuiveringsheffing

Met de zuiveringsheffing betalen we de kosten voor het transporteren en schoonmaken van rioolwater dat ontstaat door bijvoorbeeld af te wassen, de was te doen en het toilet door te spoelen.

Watersysteemheffing

Met de watersysteemheffing betalen we de kosten voor het veilig en stevig houden van dijken en voldoende water voor landbouw en natuur. Er zijn drie soorten watersysteemheffing:

  • watersysteemheffing ingezetenen
  • watersysteemheffing gebouwd
  • watersysteemheffing ongebouwd

Welke belasting je betaalt, hangt af van je situatie.

Wie betaalt wat?

Huurder van een woning
De gebruiker van een woning (huurder of eigenaar) betaalt zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen.

Eigenaar van een woning of bedrijf
Eigenaren van een woning (of een ander gebouw) betalen watersysteemheffing gebouwd.

Eigenaar van onbebouwde grond of natuurterrein
Grondeigenaren betalen watersysteemheffing ongebouwd.

Wat doen wij met jouw belastinggeld?

Met waterschapsbelasting kunnen wij onze taken uitvoeren.  Onze hoofdtaken zijn zorgen voor veilig, voldoende en schoon water in Oost-Brabant. Omdat we steeds meer te maken krijgen met extreem weer, investeren we voortdurend in kennisoverdracht, innovatie en duurzaam waterbeheer.

We investeren in sterke dijken. 5% van de watersysteemheffing gaat daarom dit jaar naar het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP). Voor een huishouden met een koopwoning van 300.000 euro is dat € 8,37.

Meer informatie over onze taken

Meer informatie over onze projecten

2023: Feiten, cijfers en beelden

Vragen over belasting?

De waterschapsbelasting wordt opgelegd en geïnd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Dat is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten en waterschap Aa en Maas. Heb je een vraag over belastingen? Dan kun je contact opnemen met BSOB.

Ter info: de NEN normen die genoemd worden in de belastingverordeningen liggen ter inzage op ons waterschapskantoor in Den Bosch.

Contact BSOB

Vragen over je belastingaanslag?

Stel ze aan de BSOB

Telefoon
088 - 55 10 000
E-mail
info@bs-ob.nl