Zienswijze indienen


Wil je een zienswijze indienen op een projectplan, ontwerpbesluit of een aanvraag om vergunning? Dat kan. Je zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming.

Hoe dien ik een zienswijze in?

Digitaal

Je kunt je zienswijze via een digitaal formulier insturen. In dit formulier leg je uit waarom je het niet eens bent met een besluit van het waterschap.

Zienswijze indienen

Per brief

Je kunt ook een brief schrijven. In de brief vermeld je dan in ieder geval:

  • Je naam, adres en bij voorkeur ook je telefoonnummer en e-mailadres
  • Een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover jouw zienswijze gaat
  • De inhoud van jouw zienswijze

Stuur je brief naar:

Waterschap Aa en Maas

Postbus 5049

5201 GA ‘s-Hertogenbosch

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

Jouw zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming.

Wat is de termijn om een zienswijze in te dienen?

Je moet de zienswijze indienen binnen de termijn die wordt genoemd in de bekendmaking.

Vragen? We helpen je graag!