Naar een duurzaam Aa en Maas


Het klimaat verandert. De aarde warmt op en de zeespiegel stijgt. Langdurige droogte en hevige piekbuien wisselen elkaar af. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we leven, werken en wonen. Als waterschap staan we middenin de samenleving: elke dag leveren we maatschappelijke waarde door te zorgen voor schoonveilig en voldoende water. Hierbij hebben we voortdurend oog voor de wereld om ons heen. We zoeken naar manieren om opgewassen te zijn tegen extreem weer en werken aan een klimaatbestendig en robuust watersysteem. We passen onze omgeving aan met sterke dijken, ruimte voor de rivieren en meer groen. In de Routekaart ‘Naar een energieneutraal, klimaatneutraal en circulair Aa en Maas in 2050’ staan onze doelen, waar we staan en wat we de komende jaren gaan doen.