Contact


Bezoekadres

Waterschap Aa en Maas
Pettelaarpark 70
5216 PP 's-Hertogenbosch
Tel: 088-17 88 000
E-mail: info@aaenmaas.nl

Openingstijden

De receptie is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Postadres

Waterschap Aa en Maas


Postbus 5049
5201 GA ‘s-Hertogenbosch

Factuuradres

Postbus 5035
5201 GA ‘s-Hertogenbosch
factuur@aaenmaas.nl

Tel: 088-17 88 000

BTW-nummer: NL8122.96.473.B01
IBAN: NL70NWAB0636755258


biccode NWABNL2G
KvK: 17251019
OIN-nummer:  00000001812296473000

Melding over water

Heb je een melding over water? Geef de situatie online door via deze pagina. Is er sprake van gevaar en/of spoed, bel dan naar 088-17 88 000

Met wie neem je contact op bij wateroverlast?

We begrijpen dat het soms verwarrend is bij wie je moet zijn voor een melding van wateroverlast. Als waterschap houden wij ons vooral bezig met de waterstanden in de grote waterlopen en beken en met de veiligheid van de dijken. Meldingen of vragen die hiermee te maken hebben, ontvangen we bij voorkeur digitaal via info@aaenmaas.nl. Vermeld daarbij duidelijk je contactgegevens en de locatie waar het om gaat. Bij twijfel kun je ons bereiken via 088-1788000.

Is er geen acuut gevaar en heb je schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering. Is er sprake van overlast in de openbare ruimte, zoals ondergelopen wegen door een verstopte riolering of losliggende putdeksels, dan zie je in onderstaande tabel wie je kunt bellen.

Wie bel je wanneer bij wateroverlast

Infographic 'Wie bel je bij wateroverlast?' uitgeschreven

  • Heb je een ondergelopen ruimte, zoals een kelder of kruipruimte? Neem zelf maatregelen
  • Heb je een verstopte riolering in huis? Neem zelf maatregelen
  • Heb je een verstopte riolering in de straat? Neem contact op met je gemeente
  • Is er acuut gevaar? Bel dan 112
  • Is er geen spoed, maar heb je toch de brandweer ter plaatse nodig? Bel dan 0900-0904

Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl/geenspoed

Bij hevige regelval en storm krijgt de meldkamer vaak honderden telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Bel bij situaties die niet levensbedreigend zijn daarom 0900-0904, zodat de lijn van 112 vrij blijft voor levensbedreigende en acute zaken. Bij situaties die geen gevaar opleveren, zoals een omgevallen boom in de berm kun je contact opnemen met je gemeente. Gaat het om een ongevaarlijke situatie in je woning of tuin, dan kun je zelf maatregelen nemen.

Waterloket (voor vragen over watervergunningen)

Tel: 073-61 58 333
(ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00)

Servicenormen

Onze servicenormen vertellen hoe wij invulling geven aan onze dienstverlening. Hierdoor weet je wat je van ons kunt verwachten. We vinden het belangrijk om onze afspraken na te komen. We onderzoeken regelmatig de tevredenheid van onze klanten. Daarnaast blijven we zoeken naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren.

Weet je niet onder welk waterschap je valt?

Via de postcodezoeker op de website van www.waterschappen.nl kun je controleren onder welk waterschap je valt.

  1. Ga naar de postcodezoeker op de website van waterschappen.nl
  2. Selecteer Open de postcodezoeker
  3. Vul je postcode in en dan zie je onder welk waterschap je valt.

Calamiteit? Bel ons!

Is dringend actie gewenst? Bel dan telefoonnummer 088 - 17 88 000. Denk aan dreigende situaties voor mens, dier of milieu zoals hoogwater, ernstige wateroverlast of een verontreiniging. Bij geen gehoor bel dan naar 0800 - 03 41.

Belastingenvragen?

Stel ze aan de BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant)

Telefoon
088-55 10 000
E-mail
info@bs-ob.nl
Website
www.bs-ob.nl