Internationale samenwerking: Blue Deal


Schoon en voldoende water is van levensbelang, maar helaas niet vanzelfsprekend. De Blue Deal is een internationale samenwerking tussen de 21 Nederlandse waterschappen, die in het buitenland opereren onder de naam Dutch Water Authorities, de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat.  Deze samenwerking omvat kennisdeling en expertise op het gebied van waterbeheer met partners in diverse landen. Het doel van de Blue Deal? 20 Miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water.

Het belang van internationale samenwerking

De Blue Deal is gestart in 2018 en loopt tot en met 2030 en richt zich op 15 landen. Aa en Maas draagt zijn steentje bij in Ghana, Kenia, Ethiopië, Indonesië en Colombia. Water stroomt namelijk verder dan onze landgrenzen. We vinden het belangrijk om onze kennis te delen en samen te werken met andere internationale water autoriteiten. Meerdere collega’s van ons waterschap werken een deel van hun tijd in een partnerschap. Door digitaal en op locatie kennis ervaring uit te wisselen met lokale partners, dragen we bij aan duurzame oplossingen voor voldoende water, waterveiligheid, waterkwaliteit en andere water gerelateerde uitdagingen. We ervaren bijvoorbeeld hoe andere landen omgaan met waterproblematiek zoals droogte of overstromingen. Deze kennis en inzichten gebruiken we ook om ons eigen waterbeheer te optimaliseren. De internationale samenwerking is tevens een waardevolle leerschool voor onze collega’s. Door te werken in een andere cultuur en context, ontwikkelen ze hun flexibiliteit en sociale vaardigheden.

Blue Deal-congres 2023: samenwerken, kennis delen, inspireren

In 2023 vond het eerste Blue Deal congres plaats in Nederland. Tijdens dit congres stond kennis uitwisselen binnen de internationale watersector centraal. Het ging naast kennisoverdracht en discussies ook over elkaar beter leren kennen en het versterken van het netwerk tussen en binnen de Blue Deal landen.

Waar we werken?

Hieronder vind je meer informatie over de landen waarin we werken. In de meeste landen waar we actief zijn, werken we samen met één Blue Deal-partner. In Ethiopië is de betrokkenheid van de Dutch Water Authorities breder dan in andere landen. Hier zijn we bij twee Blue Deal-partnerschappen betrokken. Hieronder lees je meer informatie over wat we doen per land.