Colombia


In Colombia werken we onder de noemer ‘InspirAqua’ in het stroomgebied van de rivieren Magdalena en Cauca aan het verbeteren van de leefomstandigheden in relatie tot water. De klimaatverandering zorgt ook hier voor uitdagingen in het waterbeheer.

Wat doen we in Colombia?

Zowel op landelijk als regionaal niveau wordt gewerkt aan het opstellen van integrale beheerplannen. Regionaal wordt gewerkt aan de thema's crisisbeheer en waterveiligheid, bijvoorbeeld door het opstellen van een beheerplan en beheerorganisatie voor waterveiligheid (Cali) en het geven van diverse trainingen. Andere thema's zijn o.a. hydrologie, waterkwaliteit, ecologie en burgerparticipatie. Wat we hier onder andere hebben geleerd is dat technische en organisatorische oplossingen alleen niet voldoende zijn maar er vaak ook een onderliggend sociaal probleem meespeelt. Wat we zelf leren is flexibel en vraaggestuurd te werken. Verder zijn burgerparticipatie en externe communicatie sterke punten van onze Colombiaanse partners waar we wellicht zelf ook nog wat van kunnen leren.

Dijkinspectie Cali
Dijkinspectie Cali

Vragen? We helpen je graag!