Bronbemaling: melden of een vergunning aanvragen?


Bij het uitvoeren van een bronbemaling of sleufbemaling gelden verplichtingen voor het onttrekken en lozen van grondwater. Die zijn afhankelijk van omstandigheden zoals de duur van de werkzaamheden, de hoeveelheid water die je onttrekt en loost én de locatie. Je moet sowieso de start en het einde van jouw lozing aan ons doorgeven. Doorloop alle onderstaande stappen.

Stap 1: Check of je moet melden en/of een vergunning aanvragen.

Checken of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen kan heel makkelijk via onderstaand stroomschema. Volg de stappen voor lozen en onttrekken en bekijk wat je moet doen.

Bekijk het stroomschema (pdf, 59 kB)

Je kunt ook via de vergunningchecker controleren of je een vergunning bij ons moet aanvragen of een melding moet doen. Een tip vooraf: sla de uitkomst op als PDF en voeg deze toe aan de aanvraag of melding.

Voor vergunningaanvragen die je indient vanaf 1 januari 2024 maak je gebruik van de Vergunningcheck van het nieuwe Omgevingsloket. Vanaf 1 januari is de link naar het nieuwe Omgevingsloket beschikbaar.

Doe de vergunningcheck van het nieuwe Omgevingsloket

Stap 2: Vraag een vergunning aan of doe een melding

Je dient je officiële aanvraag of melding voor de omgevingsvergunning in via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De aanvraag moet je altijd ondertekenen, anders kunnen we deze niet in behandeling nemen. Ondertekenen doe je met DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).

Vraag een vergunning aan of doen een melding

Stap 3: Geef de start en einde van je lozing van bronneringswater door

Als je grondwater wilt onttrekken en lozen bij een bronnering, bijvoorbeeld om een bouwput droog te houden, moet je de start en het einde hiervan bij ons melden. Dit kan met het formulier hieronder.

  • Meld de start van de lozing vóór aanvang van de bronnering. Tip: zodra de watermeternummers en beginstanden van de watermeters bekend zijn, kun je het ingevulde formulier aanleveren.
  • Meld ook het einde van de lozing binnen 5 dagen na afloop van de bronnering. Hiervoor heb je de eindstanden van de watermeters en de totaal geloosde hoeveelheid water nodig.

Formulier melden start en einde lozing

Je kunt het formulier voor het melden van de start en het einde van de lozing invullen door hieronder op de knop te klikken.

Geef de start en einde van de lozing door

Kosten lozen bronneringswater

Aan het lozen van bronneringswater (grondwater) zijn kosten verbonden. Je ontvangt hiervoor een aanslag. Het heffingstarief voor elke 1.000 m3 geloosd bronneringswater bedraagt € 55,56 (tarief 2024).

H2­S gas bij het oppompen van water

Bij het oppompen van grondwater bij een diepte van minder dan 40 meter kan H2­S gas vrijkomen. Je herkent het aan de lucht van rotte eieren. Het komt met name voor op plekken met veel leemrijke veenlaagjes in de grond. Het vrijkomen van H2S gas leidt bij lage concentraties tot geurhinder (‘rotte eierenlucht’). Als gevolg hiervan kunnen klachten ontstaan, zoals hoofdpijn en/of misselijkheid. Bij hogere concentraties kunnen andere klachten ontstaan, zoals pijnlijke ogen en irritatie aan slijmvliezen, oogleden en luchtwegen. Dergelijke concentraties kunnen optreden bij ongunstige omstandigheden zoals hoge temperatuur, windstilte, gebrek aan ventilatie, korte afstand tot de bron en/of de duur van de blootstelling aan het gas. De GGD adviseert om meteen te stoppen met het oppompen van grondwater zodra je rotte eierenlucht ruikt. Kraan/leidingwater is een goed alternatief voor het gebruik van grondwater. Als je toch grondwater gebruikt, laat het dan onderzoeken.

Lees het TNO onderzoek naar H2­S gas in Brabant

Vragen? Wij helpen je graag!

Waterwetloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-61 58 333