Bronbemaling: melden of een vergunning aanvragen?


Bij het uitvoeren van een bronbemaling of sleufbemaling gelden verplichtingen voor het onttrekken en lozen van grondwater. Die zijn afhankelijk van omstandigheden zoals de duur van de werkzaamheden, de hoeveelheid water die je onttrekt en de locatie. Je moet sowieso de start en einde van jouw lozing aan ons doorgeven. Doorloop alle onderstaande stappen.

Stap 1: Check of je moet melden en/of een vergunning aanvragen.

Of je een vergunning nodig hebt, een melding moet doen of dat er een vrijstelling geldt zonder vergunning of meldplicht kun je op 2 manieren checken.

  • Doorloop het stroomschema voor lozen én onttrekken van (grondwater). Je ontdekt wat je wel en niet hoeft te doen.

Doorloop stroomschema onttrekken én lozen (pdf, 167 kB)

  • Via de vergunningenchecker kun je ook controleren of je een vergunning moet aanvragen. Hier zie je ook of je een melding moet doen of dat er een vrijstelling geldt zonder vergunning of meldplicht. Een tip vooraf. Sla de uitkomst op als PDF en voeg deze toe aan de aanvraag of melding.

Doe de vergunningenchecker

Stap 2: Vraag een vergunning aan of doe een melding

Je dient je officiële aanvraag of melding voor de watervergunning in via Omgevingsloket Online (OLO). Een kleine tip vooraf. Kies bij kop twee ‘werkzaamheden’ voor ‘werkzaamheden binnen de watervergunning’. De aanvraag moet je altijd ondertekenen, anders kunnen we deze niet in behandeling nemen. Ondertekenen doe je met DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).

vraag een vergunning aan of doen een melding

Stap 3: Geef de start en einde van je lozing van bronneringswater door

Ga je grondwater onttrekken en lozen bij een bronnering, bijvoorbeeld omdat je een bouwput droog wilt houden tijdens werkzaamheden? Dan moet je de start en einde van je lozing van het bronneringswater aan ons melden. Dat kan met onderstaand formulier. Tip: eerder dan drie dagen van tevoren, nemen wij het formulier niet in behandeling.

Geef de start en einde van de lozing door

Kosten lozen bronneringswater

Aan het lozen van bronneringswater (grondwater) zijn kosten verbonden. Je ontvangt hiervoor een aanslag. Het heffingstarief voor elke 1.000 m3 geloosd bronneringswater bedraagt € 52,08 (tarief 2023).

H2­S gas bij het oppompen van water

Bij het oppompen van grondwater bij een diepte van minder dan 40 meter kan H2­S gas vrijkomen. Je herkent het aan de lucht van rotte eieren. Het komt met name voor op plekken met veel leemrijke veenlaagjes in de grond. Het vrijkomen van H2S gas leidt bij lage concentraties tot geurhinder (‘rotte eierenlucht’). Als gevolg hiervan kunnen klachten ontstaan, zoals hoofdpijn en/of misselijkheid. Bij hogere concentraties kunnen andere klachten ontstaan, zoals pijnlijke ogen en irritatie aan slijmvliezen, oogleden en luchtwegen. Dergelijke concentraties kunnen optreden bij ongunstige omstandigheden zoals hoge temperatuur, windstilte, gebrek aan ventilatie, korte afstand tot de bron en/of de duur van de blootstelling aan het gas. De GGD adviseert om meteen te stoppen met het oppompen van grondwater zodra je rotte eierenlucht ruikt. Kraan/leidingwater is een goed alternatief voor het gebruik van grondwater. Als je toch grondwater gebruikt, laat het dan onderzoeken.

Lees het TNO onderzoek naar H2­S gas in Brabant

Vragen? Wij helpen je graag!

Waterwetloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-61 58 333