Melden start en einde lozen bronneringswater


Het ingevulde formulier moet je vóór aanvang van de lozing en binnen 5 werkdagen na beëindiging van de lozing mailen.

Gegevens: lozer/belastingplichtige*

*Als je een melding indient namens een cliënt(e), dan vul je de gegevens in van de persoon die als lozer/ belastingplichtige moet worden aangemerkt.

Het ingevulde formulier moet je vóór aanvang van de lozing en binnen 5 werkdagen na beëindiging van de lozing mailen.

Locatie lozing:

Bij lozing op de riolering of de bodem graag het zaaknummer van de gemeente vermelden.

Lozing op:verplicht veld
Contactpersoon tijdens de uitvoering:
Uitvoering:

maximale bestandsgrootte is 7 MB

maximale bestandsgrootte is 7 MB

maximale bestandsgrootte is 7 MB

maximale bestandsgrootte is 7 MB