Melden start en einde lozen bronneringswater


Het ingevulde formulier moet je zowel binnen 3 werkdagen vóór aanvang van de lozing als binnen 3 werkdagen na beëindiging van de lozing mailen.

Formulieren die eerder worden ingevuld, nemen we niet in behandeling.

Gegevens: lozer/belastingplichtige*

*Als je een melding indient namens een cliënt(e), dan vul je de gegevens in van de persoon die als lozer/ belastingplichtige moet worden aangemerkt.

Let op het formulier kan pas 3 dagen voor de start van de lozingswerkzaamheden worden ingevuld. Eerder nemen we het niet in behandeling.

Locatie lozing:
Lozing op:verplicht veld
Contactpersoon tijdens de uitvoering:
Uitvoering:

maximale bestandsgrootte is 7 MB

maximale bestandsgrootte is 7 MB

maximale bestandsgrootte is 7 MB

maximale bestandsgrootte is 7 MB