Voldoende water


Zorgen voor voldoende water en een robuust watersysteem, dat doen we elke dag. Zeker nu Noord-Brabant steeds meer te maken krijgt met weersextremen zoals piekbuien en extreme droogte is dit belangrijk voor de natuur, de landbouw, mensen en dieren. Daarom hebben we veel aandacht voor het vasthouden van water, het aanvoeren van water en het verbeteren van het watersysteem.

Zo werken wij aan voldoende water

Om te zorgen voor voldoende water moet ons watersysteem water vasthouden in droge tijden en zo goed mogelijk bergen en afvoeren in natte tijden. Dat doen we onder andere door:

  • Het beheer en onderhoud van sloten en kunstwerken, zoals gemalen en stuwen.
  • Een betere doorvoer van water door bijvoorbeeld het verbreden van te krappe sloten en beken en het vergroten van de buizen in onze sloten en beken.
  • Het verder verbeteren van het watersysteem door bijvoorbeeld hogere waterpeilen, nieuwe of een ander soort stuwen en het verleggen of dempen van sloten.
  • Het investeren in kennis en subsidieregelingen, zodat inwoners in hun eigen woonomgeving maatregelen kunnen nemen.
  • Samenwerkingsprojecten voor ons grond- en oppervlaktewater waarbij we werken aan een duurzame leefomgeving.

Voldoende water versus droogte

Een langdurige droge periode kan schadelijk zijn voor bomen, planten, dieren en gewassen op het land. Om dit te minimaliseren kunnen we bij droogte een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater (water uit sloten of beken) en/of grondwater instellen.

Bekijk de actuele waterinformatie

Meer over het onttrekken van water (beregenen)

Samenwerken aan voldoende water

Door slim samen te werken en onszelf en onze leefomgeving duurzaam aan te passen, kunnen we wateroverlast en watertekorten beter aan. We werken volop samen met bewoners, boeren, gemeenten, de Provincie, lokale partijen als ZLTO, ondernemers en onderwijs.

Er is een grens aan wat wel en niet kan. De komende jaren brengen we de mogelijkheden in ons werkgebied goed in beeld, zodat gemeenten, industriële en agrarische ondernemers en natuurverenigingen weten wat ze van ons kunnen verwachten.