Optimalisatie peilbeheer St. Anthonis-Boxmeer


Waterschap Aa en Maas werkt samen met betrokkenen uit de streek aan een beter watersysteem in de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer. Waarom? Omdat het grondgebruik is veranderd, er nieuwe wensen en behoeften zijn in de streek en omdat het klimaat verandert.

Locatie

Het projectgebied ligt in de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer en omvat het stroomgebied van de Oeffeltsche Raam en de Oploose Molenbeek.

Wat gaan we doen?

 • We verbeteren de balans tussen peilbeheer en de lokale waterbehoefte;
 • We verbeteren de aan- en afvoer van water;
 • We maken afspraken over gewenste streefpeilen, hoe dit werkt kan je in onderstaande animatie terugzien;
 • We bepalen in hoeverre waterpeilen mogen variëren (beheermarge);
 • We plaatsen en automatiseren stuwen om het waterpeil beter te reguleren;
 • We werken aan een betere waterkwaliteit (ook ecologisch);
 • We streven naar minder wateroverlast bij normale en extreme weersomstandigheden;
 • We benutten kansen voor lokale waterberging optimaal.

Bekijk hier de kaart met maatregelen en streefpeilen

Wat hebben we gedaan?

In 2018 deelden we het projectgebied op in vier deelgebieden. We onderzochten per deelgebied de verschillende behoeften en kansen van de streek. Dit deden we tijdens diverse streekbijeenkomsten. We brachten de mogelijkheden in kaart, beschreven een voorlopige visie en stelden een streefpeilenplan en concrete maatregelen op.

Planning

Het bestuur van het waterschap stelt de voorlopige visie en maatregelen in de zomer van 2019 vast. Hierna start de officiële procedure om te reageren. Dit kan door het indienen van een zogenoemde zienswijze. Deze worden meegenomen in de definitieve visie en maatregelen. De maatregelen worden in 2020 en 2022 uitgevoerd.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente St. Anthonis
 • Gemeente Boxmeer
 • ZLTO en individuele agrariërs
 • Brabants Landschap
 • Staatsbosbeheer

Uitleg optimalisatie peilbeheer en streefpeilen

Onderdeel van de optimalisatie is dat we het peilbeheer voor landbouw, natuur en stedelijke behoeften op elkaar afstemmen. Dit doen wij door onder andere streefpeilen af te spreken met een beheermarge. Wat zijn streefpeilen? Hoe werkt dit in de praktijk? Wat doet het waterschap tijdens droogte, wat als het te nat is? In onderstaande animatie leggen we het uit.

Tijdlijn Optimalisatie Peilbeheer St. Anthonis-Boxmeer

1

2018-2019

Tijdens keukentafelgesprekken en streekbijeenkomsten zijn behoeften en knelpunten geïnventariseerd. De mogelijke oplossingen zijn geanalyseerd en beschreven in een visie.

2

Zomer 2019

Vaststelling visie en concreet pakket aan maatregelen. Daarna start de officiële procedure om te reageren.

3

2020 - 2022

Uitvoering van de maatregelen.

Veelgestelde vragen

Projecten in de buurt

Gebiedsontwikkeling Smakterbroek

IMG_20170905_121417

Aa en Maas zoekt in Smakterbroek naar ruimte voor water en een combinatie van landbouw, wonen en natuur. Dit doen we met landeigenaren, inwoners en ondernemers.

Contact

Leon van Hoften

Leon van Hoften

Functie
Projectleider
Telefoon
06- 4398 2507
E-mail
lvanhoften@aaenmaas.nl
Niels van Rooij

Niels van Rooij

Functie
Adviseur Watersysteem
Telefoon
06- 1132 2053
E-mail
nvanrooij@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Nieuwsbrieven