Optimalisatie peilbeheer St. Anthonis-Boxmeer


Waterschap Aa en Maas werkt samen met betrokkenen uit de streek aan een beter watersysteem in de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer. Waarom? Omdat het grondgebruik is veranderd, er nieuwe wensen en behoeften zijn in de streek en omdat het klimaat verandert.

Locatie

Het projectgebied ligt in de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer en omvat het stroomgebied van de Oeffeltsche Raam en de Oploose Molenbeek.

Wat gaan we doen?

 • We verbeteren de balans tussen peilbeheer en de lokale waterbehoefte;
 • We verbeteren de aan- en afvoer van water;
 • We maken afspraken over gewenste streefpeilen, hoe dit werkt kan je in onderstaande animatie terugzien;
 • We bepalen in hoeverre waterpeilen mogen variëren (beheermarge);
 • We plaatsen en automatiseren stuwen om het waterpeil beter te reguleren;
 • We werken aan een betere waterkwaliteit (ook ecologisch);
 • We streven naar minder wateroverlast bij normale en extreme weersomstandigheden;
 • We benutten kansen voor lokale waterberging optimaal.

Bekijk hier de kaart met maatregelen en streefpeilen

Uitleg optimalisatie peilbeheer en streefpeilen

Onderdeel van de optimalisatie is dat we het peilbeheer voor landbouw, natuur en stedelijke behoeften op elkaar afstemmen. Dit doen wij door onder andere streefpeilen af te spreken met een beheermarge. Wat zijn streefpeilen? Hoe werkt dit in de praktijk? Wat doet het waterschap tijdens droogte, wat als het te nat is? In onderstaande animatie leggen we het uit.

Planning

Het bestuur van waterschap heeft in 2019 de visie en maatregelenpakket vastgesteld voor de optimalisatie van het watersysteem. In 2020 is deze visie verder uitgewerkt in projectplannen Waterwet, om ervoor te zorgen dat de benodigde vergunningen werden verleend. Een aannemer heeft in 2020 al diverse maatregelen uitgevoerd, onder meer in de omgeving Kleine Beek-Spekklef (cluster 1). De maatregelen uit de overige deelgebieden zijn technisch uitgewerkt en worden sinds medio 2021 uitgevoerd.

Daarnaast zijn voor een periode van 2 jaar de herziene streefpeilen ingesteld om te toetsen of dit in de praktijk nergens tot overlast leidt. Vervolgens wordt een streefpeilenplan in 2022 aan het bestuur voorgelegd om het plan definitief vast te stellen.

Tijdlijn Optimalisatie Peilbeheer St. Anthonis-Boxmeer

1

2018-2019

Tijdens keukentafelgesprekken en streekbijeenkomsten zijn behoeften en knelpunten geïnventariseerd. De mogelijke oplossingen zijn geanalyseerd en beschreven in een visie.

2

Zomer 2019

Vaststelling visie en concreet pakket aan maatregelen. Daarna start de officiële procedure om te reageren.

3

2020 - 2022

Uitvoering van de maatregelen.

Wat hebben we gedaan?

In 2018 deelden we het projectgebied op in vier deelgebieden. We onderzochten per deelgebied de verschillende behoeften en kansen van de streek. Dit deden we tijdens diverse streekbijeenkomsten. We brachten de mogelijkheden in kaart, beschreven een voorlopige visie en stelden een streefpeilenplan en concrete maatregelen op. De maatregelen uit cluster 1 zijn begin 2021 uitgevoerd.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Land van Cuijk
 • ZLTO en individuele agrariërs
 • Brabants Landschap
 • Staatsbosbeheer

Veelgestelde vragen

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van St. Anthonis en Boxmeer:

Gebiedsontwikkeling Smakterbroek

Water in Smakterbroek

Aa en Maas zoekt in Smakterbroek naar ruimte voor water en een combinatie van landbouw, wonen en natuur. Dit doen we met landeigenaren, inwoners en ondernemers.

Oeffeltse Raam

Foto van de Oeffeltse Raam

Aa en Maas en gemeente Boxmeer passen de Oeffeltse Raam aan zodat deze de gevolgen van klimaatverandering beter aankan. We werken samen met belanghebbenden.

Sint Jansbeek

Sint Jansbeek bij Groeningen

Waterschap Aa en Maas gaat de Sint Jansbeek ontwikkelen tot een meer natuurlijke beek, passeerbaar maken voor vissen en onderzoek doen naar de mogelijkheid van een ecologische verbindingszone door Vortum-Mullum.

Contact

Leon van Hoften

Projectleider Leon van Hoften
Functie
Projectmanager
Telefoon
06-43 98 25 07
E-mail
lvanhoften@aaenmaas.nl

Daan Seuntjens

Daan Seuntjens
Functie
Junior Projectleider
Telefoon
06-38 21 84 71
E-mail
dseuntjens@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.