Sint Jansbeek


We ontwikkelen op dit moment de Sint Jansbeek tot een natuurlijke en robuuste beek. Zo willen we zorgen voor voldoende water voor het gebied en tegelijkertijd voor voldoende afvoer van water in natte perioden. De ambitie is om de vissen en andere onderwaterdieren, die vanuit de Maas stroomopwaarts willen zwemmen, meer mogelijkheden te geven. Dat betekent dat de stuwen die in de beek zitten, deels worden verwijderd of aangepast zodat de vissen deze kunnen passeren. Daarnaast leggen we een ecologische verbindingszone ter hoogte van het dorp Vortum-Mullem aan. Deze natuurstrook geeft meer ruimte voor diersoorten zoals de das en de modderkruiper om zich langs de beek te kunnen verplaatsen.

Locatie

De Sint Jansbeek ligt in de gemeente Boxmeer, ontstaat in dit gebied ten westen van het dorp Groeningen en stroomt via het dorp Vortum-Mullem naar de Maas. In totaal is de beek 8,5 km lang. Het deel bij de uitmonding van de Maas (0,85km) is al ontwikkeld in 2015.

Wat gaan we doen?

 • De beek zal op sommige plaatsen weer gaan meanderen, oftewel: er komen meer bochten in de beek. Zo krijgt het water meer de ruimte.
 • De beek zal meer door bosrijk gebied gaan stromen. Hierdoor krijgt de beek meer schaduw en dit is beter voor de waterkwaliteit. De oude loop van de Sint Jansbeek blijft in stand zodat deze mee kan blijven stromen bij een grote hoeveelheid water.
 • De beek wordt op een aantal plaatsen smaller zodat het water sneller stroomt bij weinig water. Daarbij wordt de oever breed en flauw gemaakt zodat er voldoende ruimte is voor water bij piekbuien.
 • We planten bomen en leggen op meerdere plaatsen houtpakketten in de beek, voor betere ecologische omstandigheden en een variatie in stroomsnelheid.
 • We leggen een ecologische verbindingszone aan van ongeveer 350 meter lang ter hoogte van het dorp Vortum-Mullem. Dit is een natuurstrook langs de beek die het beekdal voor en na het dorp verbindt zodat diersoorten zoals de das en de modderkruiper zich kunnen verplaatsen.
 • We maken een nieuw leefgebied voor de bever door de aanleg van beverpoelen, zo willen we overlast voorkomen in de beek.
 • Vissen en andere onderwaterdieren die van nature thuishoren in de beek, en vanuit de Maas stroomopwaarts willen zwemmen, gaan we een betere leefomgeving bieden. Dat betekent dat we de stuwen die in de beek zitten deels verwijderen of aanpassen zodat de vissen er goed langs kunnen zwemmen.
 • We zorgen dat de hele beek goed toegankelijk is voor beheer en onderhoud.

Planning: uitvoering in deeltrajecten

Door de gebiedsspecifieke eigenschappen is er besloten om de twee projectplannen in 4 trajecten uit te voeren. Zo is het inrichten van de Bosbeek (deze valt in het rode traject op dit kaart) een heel ander werk dan de inrichting in Vortum-Mullem zelf. De uitvoeringsvolgorde van de trajecten is afhankelijk van zaken zoals het broedseizoen. Dit is ook onder andere de reden waarom we het traject van Loonseweg tot Overloonseweg (het rode traject op de kaart) als eerst uitvoeren omdat we hier in een bos werken. Deze werkzaamheden zijn in februari 2024 gestart. In totaal duren de werkzaamheden over het gehele traject ongeveer tot eind 2025. Lees onder het kopje 'Wat doen we nu?' hoe het staat met de uitvoering per deeltraject.

Kaartje Sint Jansbeek (klein)

Wat doen we nu?

Traject Loonseweg tot Overloonseweg

Op 5 februari 2024 zijn we gestart in het deelgebied Loonseweg tot Overloonseweg (nabij Koudenhoek). Deze eerste werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Berkel Landschap en Infra bv en zullen circa 4 maanden duren. Na het verwijderen van de niet-gesprongen-explosieven is de aannemer gestart met de graafwerkzaamheden. Zo is de bosbeek ter hoogte van de Overloonseweg al gegraven. Hier heeft de Sint Jansbeek weer natuurlijke bochten teruggekregen en zijn er doodhout pakketten in de beek gelegd. Deze maatregelen dragen bij aan een betere stroomvariatie waar flora en fauna van profiteert. Zo werken we aan een gezondere biodiversiteit en betere waterkwaliteit. Uiteraard houden we voor piekbuien de situatie goed in de gaten. In deze situaties kan het water nog via de originele Sint Jansbeek worden afgevoerd die dan als piekgeul dient.

Traject Vortum-Mullem

In het traject Vortum-Mullem zal er in de zomer (juni/juli is momenteel de planning) onder andere een ecologische verbindingszone (EVZ) aangelegd worden van ongeveer 350 meter lang. Dit is een natuurstrook langs de beek die het beekdal voor en na het dorp verbindt zodat diersoorten zoals de das en de modderkruiper zich kunnen verplaatsen. Deze EVZ zal ten noorden van de Provinciale weg komen, langs de Sint Jansbeek.

Traject Overoonseweg tot Vortum-Mullem

Het deelgebied tussen de Overloonseweg en Vortum-Mullem zal als derde worden gestart. We verwachten dat dit na de bouwvak van de zomer van 2024 zal zijn.

Traject Vortum-Mullem tot Maas

We verwachten deze werkzaamheden in het voorjaar van 2025 uit te voeren.

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen?

Het deel bij de uitmonding van de Maas (0,85km) is al ontwikkeld in 2015 (dat ligt op het kaartje in het paarse traject). Op deze locatie hebben we de beek meer laten slingeren (meanderen) waardoor er een natuurlijkere loop is ontstaan en het water sneller gaat stromen. Deze stroming is goed voor de ecologische waarde van de beek. Voor het overige deel, stroomopwaarts, hebben we een plan gemaakt, in samenspraak met de verschillende belanghebbenden in het gebied. Het projectplan Waterwet is vastgesteld door het dagelijks bestuur op 16 juni 2023. Het gaat eigenlijk om twee projectplannen: één voor het buitendijkse traject van de Sint Jansbeek (van de dijk bij de Veerweg in Vortum-Mullem tot aan de Maas) en één voor het binnendijkse traject van de Sint Jansbeek (van Groeningen tot de dijk bij de Veerweg in Vortum-Mullem). Bekijk de definitieve plannen onder het kopje 'Documenten'.

Vervolgens heeft het definitieve plan nogmaals ter inzage gelegen van 23 juni t/m 3 augustus 2023.

Digitale bijeenkomst 28 juni 2022

Op dinsdagavond 28 juni 2022 organiseerden we een digitale informatiebijeenkomst om geïnteresseerden bij te praten over de plannen voor de Sint Jansbeek. Er zijn nieuwe schetsen beschikbaar waarop in meer detail de herinrichting zichtbaar is. Alle vragen en antwoorden van de bijeenkomsten hebben we in één document (pdf, 109 kB) uitgeschreven.

Kijk de digitale bijeenkomst terug

Digitale informatiebijeenkomst 15 juli 2021

Op donderdagavond 15 juli organiseerden we een digitale informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Sint Jansbeek. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de inhoud, het proces en de planning gepresenteerd van het project en was er de mogelijkheid om ons vragen te stellen via de chat. Download de sheets (pdf, 4.4 MB) van de presentatie of lees de vragen die zijn gesteld inclusief onze antwoorden daar op (pdf, 134 kB).

Kijk de bijeenkomst terug

Samenwerkingspartners

 • Staatsbosbeheer
 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Land van Cuijk

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Sint Jansbeek:

Oeffeltse Raam

2fddda38-8947-47bf-a26c-19117beaa4b8

Aa en Maas en gemeente Boxmeer passen de Oeffeltse Raam aan zodat deze de gevolgen van klimaatverandering beter aankan. We werken samen met belanghebbenden.

Gebiedsplan Raam

Lage Raam WEB

De Raamvallei heeft veel functies. Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Samenwerking staat hierbij voorop.

Optimalisatie peilbeheer St. Anthonis-Boxmeer

Peilschaal

Omdat het grondgebruik is veranderd, er nieuwe wensen en behoeften zijn in de streek en omdat het klimaat verandert, werken we aan een beter watersysteem in St. Anthonis en Boxmeer.

Contact

Marjolein van den Hoven

Marjolein van den Hoven 1 Aa en Maas
Functie
Projectleider
Telefoon
06-83 05 33 01
E-mail
mvandenhoven@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.