Sint Jansbeek


We gaan de Sint Jansbeek ontwikkelen tot een natuurlijke en robuuste beek. Zo willen we zorgen voor voldoende water voor het gebied en tegelijkertijd voor voldoende afvoer van water in natte perioden. De ambitie is om de vissen en andere onderwaterdieren, die vanuit de Maas stroomopwaarts willen zwemmen, meer mogelijkheden te geven. Dat betekent dat de stuwen die in de beek zitten, mogelijk worden verwijderd of aangepast zodat de vissen deze kunnen passeren. Daarnaast wordt de mogelijkheid van een ecologische verbindingszone ter hoogte van het dorp Vortum-Mullem onderzocht. Een dergelijke ecologische verbinding geeft meer ruimte voor diersoorten zoals de das en de modderkruiper om zich langs de beek te kunnen verplaatsen.

Nieuws

Digitale informatiebijeenkomst 15 juli

Op donderdagavond 15 juli organiseerden we een digitale informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Sint Jansbeek. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de inhoud, het proces en de planning gepresenteerd van het project en was er de mogelijkheid om ons vragen te stellen via de chat. Download de sheets (pdf, 4.4 MB) van de presentatie of lees de vragen die zijn gesteld inclusief onze antwoorden daar op (pdf, 134 kB).

Kijk de bijeenkomst terug

Nieuwsberichten

Locatie

De Sint Jansbeek ligt in de gemeente Boxmeer, ontstaat in dit gebied ten westen van het dorp Groeningen en stroomt via het dorp Vortum-Mullem naar de Maas. In totaal is de beek 8,5 km lang. Het deel bij de uitmonding van de Maas (0,85km) is al ontwikkeld in 2015.

Wat gaan we doen?

  • We ontwikkelen de Sint Jansbeek over een lengte van circa 7 km tot een robuuste beek. We verleggen een deel van de beek en richten de beek meer natuurlijk in. Hierdoor verbetert de ecologie.
  • We onderzoeken welke stuwen we kunnen verwijderen of passeerbaar maken voor vissen.
  • We onderzoeken de mogelijkheid voor een ecologische verbindingszone in de bebouwde kom van Vortum-Mullem. Dit is een strook natuur langs de beek die het beekdal voor en na het dorp verbindt. Deze ecologische verbinding geeft meer ruimte voor diersoorten zoals de das en de modderkruiper.
  • We gaan zorgen dat de hele beek goed toegankelijk is voor beheer en onderhoud. Dit betekent dat we een ruimte reserveren langs de oevers van de beek van minimaal 5 meter.
  • Het gebied is rijk aan cultuurhistorie. Een deel van de Sint Jansbeek stroomt door de Maasheggen. Dit is het oudste cultuurlandschap van Nederland, bestaande uit heggen, weides, drinkpoelen en knotbomen. Sinds 2018 heeft de Maasheggen de UNESCO mens en biosfeerstatus. Voor meer informatie hierover zie www.maasheggenunesco.com.

Planning

In 2021 en 2022 wordt in samenspraak met inwoners en belanghebbenden in het projectgebied een plan opgesteld voor de beekontwikkeling. Hiervoor organiseren we o.a. streekbijeenkomsten en keukentafelgesprekken. Vanaf de zomer 2022 verwachten we te beginnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering en in het voorjaar van 2023 start de daadwerkelijke realisatie. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind 2023 afgerond.

Wat hebben we gedaan?

Het deel bij de uitmonding van de Maas (0,85km) is al ontwikkeld in 2015. Op deze locatie hebben we de beek meer laten slingeren (meanderen) waardoor er een natuurlijkere loop is ontstaan en het water sneller gaat stromen. Deze stroming is goed voor de ecologische waarde van de beek. Voor het overige deel, stroomopwaarts, wordt momenteel een plan gemaakt, in samenspraak met de verschillende belanghebbenden in het gebied. Wij werken hierin samen met adviesbureau IV Infra.

Samenwerkingspartners

  • Staatsbosbeheer
  • Provincie Noord-Brabant
  • Gemeente Boxmeer

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Sint Jansbeek:

Oeffeltse Raam

2fddda38-8947-47bf-a26c-19117beaa4b8

Aa en Maas en gemeente Boxmeer passen de Oeffeltse Raam aan zodat deze de gevolgen van klimaatverandering beter aankan. We werken samen met belanghebbenden.

Gebiedsplan Raam

Lage Raam WEB

De Raamvallei heeft veel functies. Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Samenwerking staat hierbij voorop.

Optimalisatie peilbeheer St. Anthonis-Boxmeer

Peilschaal

Omdat het grondgebruik is veranderd, er nieuwe wensen en behoeften zijn in de streek en omdat het klimaat verandert, werken we aan een beter watersysteem in St. Anthonis en Boxmeer.

Contact

Leon van Hoften

Leon van Hoften 1 Aa en Maas
Functie
Projectleider
Telefoon
06-43 98 25 07
E-mail
lvanhoften@aaenmaas.nl

Darja Boers

Darja Boers
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06-53 13 96 67
E-mail
dboers-tra@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief