Start uitvoering herinrichting Sint Jansbeek


30 januari 2024

We gaan de Sint Jansbeek en het gebied er omheen anders inrichten. Het wordt een meer natuurlijke en robuuste beek. Zo willen we zorgen voor voldoende water wanneer het droog is en tegelijkertijd voor voldoende afvoer van water in natte perioden. We voeren het werk in verschillende deelgebieden uit. De eerste werkzaamheden starten 5 februari 2024. In totaal duren alle werkzaamheden naar verwachting tot oktober 2025.

Herinrichting Sint Jansbeek

In totaal richten we 7 kilometer beek, tussen de Loonseweg in Holthees en uitmonding bij de Maas bij Sambeek, anders in en stroomt de beek straks weer mooi natuurlijk door het landschap. Een greep uit de werkzaamheden:

  • De beek zal op sommige plaatsen weer gaan meanderen, oftewel: er komen meer bochten in de beek. Zo krijgt het water meer de ruimte.
  • De beek zal meer door bosrijk gebied gaan stromen. Hierdoor krijgt de beek meer schaduw en dit is beter voor de waterkwaliteit. De oude loop van de Sint Jansbeek blijft in stand zodat deze mee kan blijven stromen bij een grote hoeveelheid water.
  • De beek wordt op een aantal plaatsen smaller zodat het water sneller stroomt bij weinig water. Daarbij wordt de oever breed en flauw gemaakt zodat er voldoende ruimte is voor water bij piekbuien.
  • We planten bomen en leggen op meerdere plaatsen houtpakketten in de beek, voor betere ecologische omstandigheden en een variatie in stroomsnelheid.
  • We leggen een ecologische verbindingszone aan van ongeveer 350 meter lang ter hoogte van het dorp Vortum-Mullem. Dit is een natuurstrook langs de beek die het beekdal voor en na het dorp verbindt zodat diersoorten zoals de das en de modderkruiper zich kunnen verplaatsen.
  • We maken een nieuw leefgebied voor de bever door de aanleg van beverpoelen, zo willen we overlast voorkomen in de beek.
  • Vissen en andere onderwaterdieren die van nature thuishoren in de beek, en vanuit de Maas stroomopwaarts willen zwemmen, gaan we een betere leefomgeving bieden. Dat betekent dat we de stuwen die in de beek zitten deels verwijderen of aanpassen zodat de vissen er goed langs kunnen zwemmen.
  • We zorgen dat de hele beek goed toegankelijk is voor beheer en onderhoud.

Samen met omgeving

Samen met bewoners en grondeigenaren langs de beek hebben we tijdens verschillende bijeenkomsten en keukentafelgesprekken de afgelopen jaren de kansen en knelpunten besproken. Daarnaast zijn er ook gesprekken gevoerd met gebiedspartners zoals de gemeente Land van Cuijk, Provincie Noord-Brabant, Staatbosbeheer en Rijkswaterstaat over de ontwerpen. Al deze input is verwerkt en samen met de analyses van het waterschap is het concrete inrichtingsplan gemaakt waarmee we invulling geven aan de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Uitvoering in deelgebieden

De Sint Jansbeek stroomt door een gevarieerd landschap. Daarom hebben we er voor gekozen om de werkzaamheden in vier verschillende deelgebieden uit te voeren. Deze deelgebieden zijn op onderstaande kaart weergeven.

Kaartje Sint Jansbeek (klein)

We starten in het deelgebied Loonseweg tot Overloonseweg (nabij Koudenhoek) op 5 februari 2024. Deze eerste werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Berkel Landschap en Infra bv en zullen circa 4 maanden duren. Ook verwijderen we naar verwachting eind februari een strook bomen/begroeiing langs de beek ter hoogte van de kering bij de Veerweg om ruimte te maken voor de ecologische verbindingszone. Vervolgens gaan we deze zomer met de overige werkzaamheden aan de slag in de kern van Vortum-Mullem. Hier selecteren we binnenkort een aannemer voor. Het deelgebied tussen de Overloonseweg en Vortum-Mullem zal als derde worden gestart, waarna het traject vanaf de kering bij Vortum-Mullen tot de Maas wordt opgepakt. In totaal duren de werkzaamheden over het gehele traject ongeveer tot oktober 2025. Meld je aan voor onze nieuwsbrief via www.aaenmaas.nl/sintjansbeek om op de hoogte te blijven van de actuele werkzaamheden.

Blijf op de hoogte

Meer informatie over de herinrichting van de Sint Jansbeek is te vinden op www.aaenmaas.nl/sintjansbeek. Via deze pagina is het ook mogelijk om je aan te melden voor de digitale nieuwsbrief.


Vragen? Neem contact op met:

Marjolein van den Hoven

Marjolein van den Hoven 1 Aa en Maas
Functie
Projectleider
E-mail
mvandenhoven@aaenmaas.nl