Melden kleine onttrekking grondwater


Bij kleinschalig grondwatergebruik gaat het om het oppompen van grondwater met een pompcapaciteit van minder dan 10 m3 per uur ofwel 10.000 liter water per uur. Met dat water sproei je bijvoorbeeld je tuin of spuit je stof en vuil af. Ook laten mensen hun vee drinken en worden producten gewassen en bevochtigd. Particulieren, bedrijven, gemeenten en agrariërs maken er gebruik van. Om meer inzicht te krijgen in de totale hoeveelheid water die uit de grond wordt gehaald, willen wij de impact van kleinschalig grondwatergebruik in kaart brengen. Daarom vragen we jou om kleine grondwaterputten te melden via onderstaand formulier.

1 kubieke meter water is dus 1.000 liter water. Het woord klein is misschien verwarrend.  Dat is ooit ontstaan door de vergelijking met grote grondwateronttrekkingen voor industrie, drinkwater en landbouw. Voor de grote onttrekkers zijn er al regels en een vergunningplicht. Voor de kleine onttrekkingen is dat veel minder het geval.

Onder welk waterschap val ik?

Via de postcodezoeker op de website van www.waterschappen.nl kun je controleren onder welk waterschap je valt.

  1. Ga naar de postcodezoeker op de website van www.waterschappen.nl
  2. Selecteer Open de postcodezoeker
  3. Vul je postcode in en dan zie je onder welk waterschap je valt

Melden kleine grondwaterput

Heb je een kleine grondwaterput in je tuin of bij je bedrijf? Klik dan op onderstaande knop en meld het vrijblijvend.

Meld jouw kleine onttrekking van grondwater

Meer inzicht door meldingsverzoek grondwaterput voor kleinschalig gebruik

Om meer inzicht te krijgen in de totale hoeveelheid water die uit de grond wordt gehaald, willen wij de impact van kleinschalig grondwatergebruik in kaart brengen. Van de grote onttrekkingen is dit al bekend. Daarom vragen wij onze inwoners en bedrijven om de kleine grondwaterputten te melden. Als duidelijk is hoeveel en waar er water wordt onttrokken, kan nog beter gezocht worden naar effectieve maatregelen om de grondwaterbalans te herstellen.

Want Brabant wordt steeds droger. En dat merken we. Hoe dat komt? We hebben meer en meer te maken met extreem weer. Lange perioden van droogte en korte hevige regenval wisselen elkaar af. Die korte hevige stortbuien zorgen er niet voor dat het grondwater goed wordt aangevuld. En de droogte vraagt om meer watergebruik. Het resultaat? Er wordt structureel meer water uit de grond gehaald dan dat erin komt. Daar moet iets aan gebeuren.

Regels bij een kleine onttrekking

Bij een pompcapaciteit van maximaal 10 m3/uur is het onttrekken van grondwater toegestaan. Wel moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Pompcapaciteit meer dan 10 m3/uur

Bij een pompcapaciteit van meer dan 10 m3/uur moet je een vergunning hebben.

Onttrekking voor een veedrenkpunt

Grondwater onttrekken voor een veedrenkput is toegestaan. Wel mag de put niet dieper zijn dan de maximale boordiepte.

H2­S gas bij het oppompen van water

Bij het oppompen van grondwater bij een diepte van minder dan 40 meter kan H2­S gas vrijkomen. Je herkent het aan de lucht van rotte eieren. Het komt met name voor op plekken met veel leemrijke veenlaagjes in de grond. Het vrijkomen van H2S gas leidt bij lage concentraties tot stank (rotte eierenlucht). Als gevolg hiervan kunnen klachten ontstaan, zoals hoofdpijn en/of misselijkheid. Bij hogere concentraties kunnen andere klachten ontstaan, zoals pijnlijke ogen en irritatie aan slijmvliezen, oogleden, en luchtwegen. Dergelijke concentraties kunnen ontstaan bij ongunstige omstandigheden zoals hoge temperatuur, windstilte, gebrek aan ventilatie, korte afstand tot de bron en/of de duur van de blootstelling aan het gas. De GGD adviseert om meteen te stoppen met het oppompen van grondwater zodra je rotte eierenlucht ruikt. Kraan/leidingwater is een goed alternatief voor het gebruik van grondwater. Als je toch grondwater gebruikt, laat het dan onderzoeken.

Lees het TNO onderzoek naar H2­S gas in Brabant.

Vragen? We helpen je graag!

Waterwetloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
tel:073-61 58 333