Droogte


Het klimaat verandert en we hebben vaker te maken met periodes van droogte. Er treden dan watertekorten op in het grondwater, de bodem en in het oppervlaktewater. Door de zeer lage grondwaterstanden zakken sloten en beken onder peil of vallen geheel droog.

Daarom nemen we maatregelen om de neerslag die valt in het gebied te behouden en het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Via de Maas kunnen we water aanvoeren om sloten en beken op peil en stromend te houden. Ook kan dit water gebruikt worden om te infiltreren in het grondwater. Daarnaast kunnen we een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater en/of grondwater instellen.

Actuele meldingen en informatie

In tijden van droogte en hitte wordt de waterkwaliteit vaak minder goed. Er kunnen blauwalgen ontstaan, vooral in stilstaande wateren zoals vijvers. Houd de nieuwsberichten in de gaten voor actuele meldingen over bijvoorbeeld blauwalgen of onttrekkingsverboden of bekijk de kaarten met informatie over grondwaterstanden, oppervlaktewater en waterkwaliteitsproblemen.

Bekijk actuele waterinformatie

Wat doet Aa en Maas bij droogte?

Onze belangrijkste taken zijn bescherming tegen wateroverlast, zorgen voor schoon water en zorgen voor voldoende water. Tijdens droge periodes is ons werk extra belangrijk.

  • We stellen stuwen optimaal in om zoveel mogelijk water in het gebied te houden zonder dat dat voor overlast zorgt. We noemen dat conserveren.
  • We vullen het systeem van beken, sloten en waterlopen met al het Maaswater dat beschikbaar is.
  • Om te zorgen dat het water zoveel mogelijk beken en sloten kan bereiken maaien we de waterlopen, zodat het water makkelijker door kan stromen.
  • Als er niet voldoende water is, kijken we welke waterlopen als eerste water nodig hebben. Daarbij maken we steeds een afweging tussen verschillende belangen: natuur, landbouw en bewoond gebied.
  • Als het waterpeil in de sloten en beken toch ver onder het gewenste streefpeil zakt kunnen calamiteiten optreden, zoals vissen die naar adem happen of zelfs vissterfte. We nemen dan gepaste maatregelen.
  • In stilstaand water, zoals vijvers in dorpen en steden, waar de temperatuur snel, treedt sneller blauwalg en botulisme op. Bij een melding of eigen waarneming nemen we monsters. Verder plaatst de gemeente op ons verzoek waarschuwingsborden. Via onze website en persberichten houden we inwoners, bedrijven en boeren op de hoogte.
  • We bewaken de kwaliteit van de dijken en nemen waar nodig maatregelen om de dijken sterk genoeg te houden om ons te beschermen tegen overstromingen.

Wat kun je zelf doen?

Als waterschap hebben we een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar we kunnen dit niet alleen. Wat kun jij zelf doen om water te besparen? Tegels eruit groen erin, regenwater opvangen in een ton of bijvoorbeeld een groen dak.

Bekijk wat je zelf kunt doen