Onttrekken uit oppervlaktewater (beregenen)


Wil je water uit sloten of beken (oppervlaktewater) onttrekken voor bijvoorbeeld het besproeien van sportvelden, beregenen van landbouwgewassen of het sproeien van je tuin (beregenen)? Dan krijg je te maken met de regels van de Keur. Ook geldt er in sommige perioden en gebieden een onttrekkingsverbod.

De Keur

In de Keur staan wat de regels zijn voor het onttrekken van oppervlaktewater.

Naar de keur

Onttrekkingsverbod

Aa en Maas is de beheerder van het oppervlaktewater. Door lage waterstanden in perioden van droogte kan er schade optreden aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Om dit te voorkomen, kunnen we een verbod voor onttrekking uit oppervlaktewater afkondigen. Zo’n verbod maken we bekend via de Actueel op deze website en via officiële bekendmakingen. Ook laten we de verboden zien op de kaart.

Bekijk de Onttrekkingsverbod kaart

Nieuwsberichten over onttrekkingsverboden

In de nieuwsberichten lees je meer over waar het onttrekkingsverbod geldt, wat uitzonderingen zijn en wat wij doen.