Onttrekken uit oppervlaktewater (beregenen)


Wil je water uit sloten of beken (oppervlaktewater) onttrekken voor bijvoorbeeld het besproeien van sportvelden, beregenen van landbouwgewassen of het sproeien van je tuin (beregenen)? Dan krijg je te maken met de regels van de Waterschapsverordening. Ook geldt er in sommige perioden en gebieden een onttrekkingsverbod.

De Waterschapsverordening

In de Waterschapsverordening staan wat de regels zijn voor het onttrekken van oppervlaktewater.

Naar de Waterschapsverordening

Onttrekkingsverbod

Aa en Maas is de beheerder van het oppervlaktewater. Door lage waterstanden in perioden van droogte kan er schade optreden aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Om dit te voorkomen, kunnen we een verbod voor onttrekking uit oppervlaktewater afkondigen. Zo’n verbod maken we bekend via de Actueel op deze website en via officiële bekendmakingen. Ook laten we de verboden zien op de kaart.

Bekijk de Onttrekkingsverbod kaart

Beleid instellen en intrekken onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Perceelwijzer app

De Perceelwijzer app geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun eigen perceel. Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, maaimomenten, grond- en oppervlaktewaterstanden. De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store.

Meer informatie over de perceelwijzer app