Waterschapsverordening


Ga je aan het werk in, met of rondom het water? Dan krijg je te maken met wet- en regelgeving. De Waterschapsverordening is een aanvulling op regels uit de Omgevingswet. De Waterschapsverordening is van toepassing op de rivieren, beken, sloten, grondwater en dijken (waterkeringen) die in beheer zijn bij het waterschap. Maar ook op alle sloten en watergangen die eigendom zijn van anderen, zoals agrariërs en tuinders.

Dit houdt de Waterschapsverordening in

De voorschriften in de Omgevingswet en de Waterschapsverordening geven aan wat wel en niet mag en welke plichten er zijn. Wil je bijvoorbeeld lozen in water in sloten en beken (oppervlaktewater), grondwater onttrekken, een sloot dempen, een duiker of brug plaatsen? Dan moet je rekening houden met de Waterschapsverordening.

De regels van de Waterschapsverordening

Aan de Waterschapsverordening is ook onderstaande regelgeving verbonden.

Controle op de regels van de Waterschapsverordening

Onze medewerkers controleren of de regels uit de Waterschapsverordening worden nageleefd. Dat is nodig om een veilige en gezonde leefomgeving te behouden. We controleren het hele jaar door. Als een van onze medewerkers een situatie aantreft die in strijd is met de Waterschapsverordening, dan kunnen we maatregelen nemen.

Bij de Waterschapsverordening horen ook kaarten voor beschermde gebieden

In onze Kaarten Waterschapsverordening vind je wat wel en niet mag en welke plichten er zijn. De volgende onderwerpen vind je er:

  • Gevoeligheidsfactor
  • Peilbesluitgebied
  • Maximale boordiepte
  • Grondwaterdeelgebieden
  • Watergangen met R-Type

Op de viewer zijn ook de werkingsgebieden weergegeven van de beschermde gebieden, attentiegebieden, wijstgronden en invloedsgebieden.

Bekijk onze Kaarten Waterschapsverordening

Legger

De Waterschapsverordening verwijst volop naar de Legger. De legger is een kaart waarop staat welke sloten, beken en dijken in ons werkgebied vallen. Bij de leggerkaarten hoort een ‘nota’ met toelichting. Er is onder andere in te vinden waar sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.

Bekijk meer informatie over de legger

Vragen? Wij helpen je graag!

Waterloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-61 58 333