Grondwateronttrekkingen


Waterschap Aa en Maas staat voor schoon, veilig en voldoende (grond)water. Daarom hebben we afspraken over grondwateronttrekkingen. Wil je weten wat de regels zijn, of je vergunning moet hebben of melding moet doen? Klik dan op een van de thema’s.