Grondwatersanering


Wil je grondwater onttrekken voor een grondwatersanering of saneringswater lozen? Dan hangt het onder andere van de duur van de werkzaamheden, de hoeveelheid water die je onttrekt en de locatie af of dit is toegestaan, of er een vergunning nodig is of dat er andere regels gelden.

Regels bij grondwatersanering

Bij een grondwatersanering moet je er altijd voor zorgen dat de verlaging van de grondwaterstand, de hoeveelheid en de duur van de onttrekking niet meer zijn dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk.

Het onttrekken van grondwater is toegestaan als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • De te onttrekken hoeveelheid grondwater bedraagt niet meer dan 20.000 m3 per maand.
  • De onttrekking duurt niet langer dan 30 maanden.

Ligt de locatie in een beschermd gebied? Dan moet je aan een derde voorwaarde voldoen:

  • Het onttrokken grondwater wordt volledig teruggebracht in de bodem.

Lozen van saneringswater

Bij het lozen van saneringswater op oppervlaktewater moet je voldoen aan lozingseisen uit het Activiteitenbesluit of het Besluit lozen buiten inrichtingen (kwaliteit).

Wil je weten wat is toegestaan, of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen? Kijk dan op de website Brabant Keur. Door het beantwoorden van een aantal vragen zie je wat er van toepassing is in jouw situatie.

Bekijk de regels

Een melding doen of een vergunning aanvragen? Dat kan via het omgevingsloket.

Naar het omgevingsloket

Wil je lozen op het riool?

Neem dan contact op met de gemeente.

Alle regels op een rij

Op de website Brabant Keur staan alle regels op een rij, bijvoorbeeld voor alle verrichten rondom grondwater, het lozen en onttrekken van water. Door het beantwoorden van een aantal vragen zie je precies wat er van toepassing is in jouw situatie.

Naar Brabant Keur


Vragen? Wij helpen je graag!

Waterwetloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-61 58 333