Melding of klacht over water


Ruik of zie je iets vreemds, heb je ergens last van of kan iets beter in of rondom water, zoals slechte waterafvoer, watervervuiling, illegaal gedumpt afval of dode dieren? Dien dan een klacht in of maak een melding. Wij bekijken dan wat er aan de hand is en welke actie nodig en mogelijk is.

Let op: het gaat hierbij niet om meldingen over leiding- of kraanwater, zoals een lage waterdruk, geen water of bruin water uit de kraan. Hiervoor moet je contact opnemen met drinkwaterbedrijf Brabant Water.

Doe een melding

Heeft het spoed? Bel ons dan!

Is dringend actie gewenst? Bel dan telefoonnummer 088 - 17 88 000 (bij geen gehoor telefoonnummer 0800 - 03 41 ). Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor spoedzaken. Denk aan dreigende situaties voor mens, dier of milieu zoals hoogwater, ernstige wateroverlast of een verontreiniging.

Zo handelen we meldingen af

We registeren je klacht of melding en geven deze door aan een medewerker die ter plekke de situatie bekijkt en zo nodig maatregelen treft. Waar nodig passen we de actuele waterinformatie op de kaart aan of plaatsen we een nieuwsbericht, bijvoorbeeld over blauwalgen. Bij een vervuiling kunnen we laten onderzoeken wie de vervuiling heeft veroorzaakt, zodat we de kosten kunnen verhalen.

Met wie neem je contact op bij wateroverlast?

We begrijpen dat het soms verwarrend is bij wie je moet zijn voor een melding van wateroverlast. Als waterschap houden wij ons vooral bezig met de waterstanden in de grote waterlopen en beken en met de veiligheid van de dijken. Meldingen of vragen die hiermee te maken hebben, ontvangen we bij voorkeur digitaal via info@aaenmaas.nl. Vermeld daarbij duidelijk je contactgegevens en de locatie waar het om gaat. Bij twijfel kun je ons bereiken via 088-1788000.

Is er geen acuut gevaar en heb je schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering. Is er sprake van overlast in de openbare ruimte, zoals ondergelopen wegen door een verstopte riolering of losliggende putdeksels, dan zie je in onderstaande tabel wie je kunt bellen.

Infographic 'Wie bel je bij wateroverlast?' uitgeschreven

  • Heb je een ondergelopen ruimte, zoals een kelder of kruipruimte? Neem zelf maatregelen
  • Heb je een verstopte riolering in huis? Neem zelf maatregelen
  • Heb je een verstopte riolering in de straat? Neem contact op met je gemeente
  • Is er acuut gevaar? Bel dan 112
  • Is er geen spoed, maar heb je toch de brandweer ter plaatse nodig? Bel dan 0900-0904

Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl/geenspoed(opent in nieuw venster)

Bij hevige regelval en storm krijgt de meldkamer vaak honderden telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Bel bij situaties die niet levensbedreigend zijn daarom 0900-0904, zodat de lijn van 112 vrij blijft voor levensbedreigende en acute zaken. Bij situaties die geen gevaar opleveren, zoals een omgevallen boom in de berm kun je contact opnemen met je gemeente. Gaat het om een ongevaarlijke situatie in je woning of tuin, dan kun je zelf maatregelen nemen.

Meldingen of klachten die niet over water gaan

Wil je de start of het einde van werkzaamheden melden? Een klacht indienen tegen een van onze medewerkers? Een schade melden of bezwaar maken tegen een genomen besluit? Dat kan via de pagina Zelf regelen.

Vragen? Wij helpen je graag!