Melding of klacht over water


Ruik of zie je iets vreemds, heb je ergens last van of kan iets beter in of rondom water, zoals slechte waterafvoer, watervervuiling, illegaal gedumpt afval of dode dieren? Dien dan een klacht in of maak een melding. Wij bekijken dan wat er aan de hand is en welke actie nodig en mogelijk is.

Doe een melding

Calamiteit? Bel ons dan!

Is dringend actie gewenst? Bel dan telefoonnummer 088 - 17 88 000 (bij geen gehoor telefoonnummer 088 - 06 18 139 ). Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor calamiteiten. Denk aan dreigende situaties voor mens, dier of milieu zoals hoogwater, ernstige wateroverlast of een verontreiniging.

Zo handelen we meldingen af

We registeren je klacht of melding en geven deze door aan een medewerker die ter plekke de situatie bekijkt en zo nodig maatregelen treft. Waar nodig passen we de actuele waterinformatie op de kaart aan of plaatsen we een nieuwsbericht, bijvoorbeeld over blauwalgen. Bij een vervuiling kunnen we laten onderzoeken wie de vervuiling heeft veroorzaakt, zodat we de kosten kunnen verhalen.

Meldingen of klachten die niet over water gaan

Wil je de start of het einde van werkzaamheden melden? Een compliment geven of een klacht indienen tegen een van onze medewerkers? Een schade melden of bezwaar maken tegen een genomen besluit. Dat kan via:

Compliment, klacht, bewaar of schade melden

Melden start en einde werkzaamheden

Vragen? Wij helpen je graag!