Vergunning aanvragen


Ga je aan de slag in de buurt van water? Dan kan het aanvragen van een vergunning bij het waterschap nodig zijn. Bijvoorbeeld als je een sloot wilt dempen, een schuur gaat bouwen langs een oever, grondwater wilt onttrekken of afvalwater wilt lozen. In sommige gevallen is een melding doen voldoende.

Vergunning of melding? Doe de check

Via onze vergunningchecker kun je controleren of je een vergunning moet aanvragen bij Aa en Maas, een melding moet doen of dat er een vrijstelling geldt zonder vergunning of meldplicht.

Voor vergunningaanvragen die je indient vanaf 1 januari 2024 maak je gebruik van de Vergunningcheck van het nieuwe Omgevingsloket. Vanaf 1 januari is de link naar het nieuwe Omgevingsloket beschikbaar.

Onze eigen Vergunningchecker blijft vooralsnog nog een tijdje beschikbaar met de overgang naar de Omgevingswet. Let erop dat de termen die hierin staan, nog volgens de Keur zijn. De inhoud (wat wel en niet mag) verschilt hierin niet van de Vergunningcheck die in het nieuwe Omgevingsloket staat. Twijfel je over een uitkomst die je krijgt in de Vergunningcheck? Neem dan contact op met het Waterloket.

Doe de vergunningcheck van het nieuwe Omgevingsloket

Doe de vergunningcheck van Aa en Maas

Een aanvraag of melding indienen

Je dient je officiële aanvraag of melding voor de watervergunning in via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De aanvraag moet je altijd ondertekenen, anders kunnen we deze niet in behandeling nemen. Ondertekenen doe je met DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).

Vraag een vergunning aan of doe een melding

Hulp nodig bij vergunning aanvragen?

Blijkt uit de vergunningcheck dat je een vergunning nodig hebt? Neem dan telefonisch contact op met ons Waterloket en maak eventueel een afspraak. We bespreken dan:

  • welke gegevens je bij de aanvraag moet meesturen;
  • de beperkingen en voorwaarden die gelden voor de locatie en de gewenste werkzaamheden;
  • de manier waarop we je aanvraag toetsen.

Deze informatie helpt je bij het aanvragen van de vergunning.

Je kunt het Waterloket bereiken via telefoonnummer 073 – 615 83 33. Of stel je vraag via ons contactformulier.

Goed om te weten

Termijn van behandeling

  • Voor eenvoudige aanvragen staat een beslistermijn van maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
  • De doorlooptijd voor complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving is maximaal zes maanden. Binnen de eerste acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Privaatrechtelijke toestemming

Is het perceel waarvoor je de watervergunning aanvraagt (deels) in het bezit van iemand anders? Dan heb je privaatrechtelijke toestemming nodig van de (mede) eigenaar. Is die (mede) eigenaar waterschap Aa en Maas, neem dan contact op met de afdeling Grondzaken & Vastgoed via ons algemene telefoonnummer 088-17 88 000 of stel je vraag via ons contactformulier (ter attentie van Grondzaken).

Bezwaar

Wil je bezwaar indienen tegen (een beslissing over) een vergunning? Dat kan binnen zes weken na de bekendmaking.

Bezwaar tegen beslissing indienen

Heb je een vergunning? Meld de werkzaamheden

Heb je een vergunning? Geef dan minimaal vijf dagen van tevoren de start van de werkzaamheden aan ons door. Ook het einde van de werkzaamheden moet gemeld worden.

Start en einde werkzaamheden melden

Vragen? Wij helpen je graag!

Waterloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-61 58 333
E-mail
info@aaenmaas.nl