Waterveiligheid


Dijken beschermen ons tegen hoogwater en overstromingen. Daarom is het beheren, controleren, versterken en onderhouden van dijken één van onze belangrijkste taken.

Binnen ons werkgebied beheren we ongeveer 170 km aan dijken in Noord-Brabant: langs de Maas, het Drongelens Kanaal, de Dieze en de Aa. We zorgen ervoor dat deze dijken betrouwbaar zijn en blijven en dat zij voldoen aan de vastgestelde normen voor (water)veiligheid.

Elke dag werken aan veilige dijken

Zorgen voor sterke, veilige dijken en zo werken aan een veilig gebied, doen we elke dag.

  • Onze toezichthouders controleren de dijken op beschadigingen en gegraaf van dieren. Ook zorgen zij dat alleen met een vergunning gebouwd of gegraven wordt langs de dijk.
  • Waterschappen hebben de zorgplicht voor het dagelijks op orde houden van de dijken. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert dit.
  • Bij hoogwater of langdurige droogte zoals in 2018 controleren we de dijken extra. Zo nodig schakelen we daarbij dijkwachten in. Dijkwachten zijn medewerkers en bestuurders van Aa en Maas, maar ook burgers.

Dijkwachten

We zetten dijkwachten in om onze dijken goed in de gaten te houden. Ze worden opgeleid om eventuele problemen te herkennen. Ze kijken of er geen beschadigingen zijn aan de dijk, maar houden ook in de gaten of er zich situaties voordoen die een beschadiging kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan piping, waarbij water met zand onder de dijk doorspoelt en er een wel kan ontstaan.

Dijkwacht worden?

Wil je ook een dijkwacht worden? Ben je fit en kun je dagelijks tussen de 15 en 20 km lopen? En ben je flexibel inzetbaar bij hoogwater? Stuur een mailtje naar dijkwacht@aaenmaas.nl met jouw gegevens, dan nemen we contact met je op.

Een veilig gebied, ook in de toekomst

Het Rijk wil dat inwoners en bedrijven achter dijken of duinen in Nederland in 2050 beter beschermd zijn tegen overstroming vanuit de grote rivieren of de Noordzee (Deltabeslissing Waterveiligheid). Gebieden met meer inwoners, bedrijven en infrastructuur krijgen een extra hoge veiligheidsnorm. Naast deze opdracht verandert ook het klimaat: periodes van droogte of extreme regenval komen vaker voor. Aa en Maas heeft daarom ook veel aandacht voor hoe we ook in de toekomst een veilig gebied kunnen garanderen.

De komende jaren beoordelen we in hoeverre onze Maasdijken voldoen aan de wettelijke normen en hoe het ervoor staat met de bescherming tegen wateroverlast vanuit beken, kanalen en sloten. In 2023 bepalen we vervolgens welke acties er nodig zijn. Als we in een deel van het gebied aan de slag gaan doen we dat samen met partners, zoals Rijkswaterstaat, de provincie en gemeenten.

Project Meanderende Maas

Sommige dijken hebben prioriteit en worden als eerste onderzocht en versterkt. Dat is ook het geval bij de Maasdijk in Oss, tussen Ravenstein en Lith. Deze dijk beschermt de inwoners en bedrijven van Oss én ook ’s-Hertogenbosch en omgeving tegen ernstige overstroming. In dit project, Meanderende Maas, werken we volop samen met negen partners en betrekken we belanghebbenden, bedrijven, grondeigenaren, inwoners en andere partijen. Het project gaat verder dan alleen het versterken van de dijk; ook de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen zijn doelen.

Bekijk het project Meanderende Maas