Leren over water


Hoe zorgen we als waterschap voor veilige dijken, voldoende water in droge en natte tijden en hoe zuiveren we rioolwater? Meer weten over het klimaat, waterdiertjes en waterkwaliteit? Leren over water, het waterschap en het klimaat is hartstikke leuk. We bieden diverse educatieve lesmaterialen en activiteiten aan waarmee je een echte waterbaas wordt.