Brandblusvoorziening


Wil je grondwater onttrekken voor een brandblusvoorziening? Dat is toegestaan, mits je voldoet aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden bij een brandblusvoorziening

  • De brandblusvoorziening is nodig vanwege de bepalingen voor brandbestrijding van het Bouwbesluit 2012. Er is geen ander redelijk alternatief om aan die bepalingen te kunnen voldoen dan het gebruik van grondwater.
  • De brandblusvoorziening is een geboorde put die een aansluitstuk heeft voor gebruik door de brandweer, dan wel onderdeel uitmaakt van een brandblusinstallatie, die voldoet aan de geldende (landelijke) normen en voorschriften.
  • Er wordt alleen water onttrokken voor de bluswatervoorziening en voor het vereiste periodieke onderhoud van de put.
  • De brandblusvoorziening is niet dieper dan de maximale diepte. Deze kun je vinden op deze kaart.

Melding doen bij een nieuwe put

Wil je een nieuwe put aanleggen voor de brandblusvoorziening? Dan moet je dit ten minste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden melden. Binnen vier weken na de uitvoering moet je een veldwerkverslag opsturen.

Melden


Vragen? Wij helpen je graag!

Waterwetloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-61 58 333