Legger


De legger is een kaart waarop staat welke sloten, beken en dijken in ons werkgebied vallen. Bij de leggerkaarten hoort een ‘nota’ met toelichting. Er is onder andere in te vinden waar sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. De Keur verwijst volop naar de legger.

Dit houdt de legger in

De legger is door Aa en Maas vastgesteld. Deze geeft ons, jou en andere partijen (zoals gemeenten, bedrijven, Natuurmonumenten) een overzicht van:

 • alle aanwezige sloten en beken (waterlopen) en dijken (waterkeringen), inclusief ‘kunstwerken’ zoals stuwen, sluizen, gemalen e.d.;
 • wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud hiervan;
 • waar de beschermingszones liggen die noodzakelijk zijn om onze beheertaken te kunnen uitvoeren. In deze beschermingszones zijn verbodsbepalingen volgens de keur van toepassing.

Door het afgeven van vergunningen, het uitvoeren van projecten of ander beleid kan de situatie wijzigen. Daarom zorgen we een paar keer per jaar voor een update van de legger.

Legger

Legger kaart

In de nota legger vind je een toelichting op de kaders, uitgangspunten en randvoorwaarden waarbinnen de legger is opgesteld.

Kaarten voor beschermde gebieden (keurkaarten)

In onze keurkaarten vind je wat wel en niet mag en welke plichten er zijn. De volgende onderwerpen vind je er:

 • Beschermde gebieden
 • Attentiegebieden
 • Wijstgronden
 • Invloedsgebied
 • Gevoeligheidsfactor
 • Peilbesluitgebied
 • Beregening van grasland (max boordiepte m)
 • Tuinbouw- boomteelt en brandblusputten (max boordiepte m)
 • Grondwaterdeelgebieden

Bekijk onze keurkaarten

Vragen? Wij helpen je graag!

Waterwetloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073-61 58 333