Blauwalg


Warme, droge dagen en veel zon. Ingrediënten voor plezier en lekker wandelen met de hond, zwemmen en recreëren bij het water. Met de warmte steekt echter ook op veel plekken blauwalg de kop op. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af die kunnen zorgen voor gezondheidsklachten bij mensen en dieren. Ook kan de aanwezigheid van blauwalg consequenties hebben voor beregenen uit oppervlaktewater en veedrenking.

Let op met blauwalgen!

Bij aanraking met of inname van blauwalg bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden. Raak je blauwalgen aan? Spoel je zo snel mogelijk af met water of bel bij klachten de dokter of dierenarts.

  • Wil je zwemmen, pootje baden en spelen in schoon en gecontroleerd natuurwater? Kijk dan op www.zwemwater.nl of download hun app om te zien waar dat veilig en schoon kan. Het advies is om alleen verkoeling te zoeken bij officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Alleen bij deze locaties wordt de zwemwaterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid onderzocht en wordt er ook gewaarschuwd wanneer deze niet voldoende is.
  • Laat je hond niet zwemmen in natuurwater met blauwalg. De officiële zwemwaterlocaties zijn alleen bestemd voor mensen. Wij raden hondenbezitters af om de hond te laten zwemmen in de overige wateren met blauwalg. Van deze giftige bacteriën kan je hond ziek worden.
  • Wij raden aan om rekening te houden met aanwezige blauwalg bij het beregenen van je gewassen en als je je vee uit sloten of beken wil laten drinken.
  • Wees terughoudend met suppen of kanoën in water met blauwalg. Val je in het water? Ga er dan zo snel mogelijk uit en neem een douche om je huid goed schoon te spoelen. Neem contact op met je huisarts als je klachten krijgt.

Meldingen van blauwalgen

Weten of er blauwalgenbloei is in geïsoleerde (stads)wateren (vijvers en beken) in jouw buurt? Bekijk dan onderstaand overzicht.

Let op: op deze kaart staan alleen de afwijkingen die zijn bevestigd door controle en/of metingen. Wanneer je als inwoner een melding maakt over blauwalg beoordelen we jouw melding en doen we zo nodig metingen om dat te bevestigen. Op ons advies plaatsen gemeenten in de meeste situaties ter plekke waarschuwingsbordjes.

Bekijk de meldingen

Heb jij een vermoeden van blauwalg bij jou in de buurt?

Maak een melding

Wat is blauwalgenbloei?

Blauwalgen zijn in bijna elk oppervlaktewater terug te vinden en maken onderdeel uit van een natuurlijk ecosysteem. Er is op zich ook niets mis bij de aanwezigheid van deze algen. Als blauwalgen zich echter explosief vermenigvuldigen, spreken we van ‘blauwalgenbloei’ en is er sprake van gezondheidsrisico’s voor mens en dier. De gevoeligheid bij mensen is zeer verschillend. Kinderen en honden lopen over het algemeen het meeste risico om ziek te worden. Honden kunnen zelfs overlijden na contact met besmet water.

Blauwalg is lang niet altijd met het blote oog te zien, maar bij grote hoeveelheden ontstaat er meestal een blauwgroene drijflaag op het water. Een drijflaag zal na een bepaalde periode weer afsterven en uit zichzelf verdwijnen.

Waardoor ontstaat en verdwijnt blauwalgenbloei?

De belangrijkste oorzaak van blauwalgenbloei is een teveel aan voedingsstoffen in het water. Deze voedingsstoffen zitten onder andere in afgevallen bladeren, maar komen ook in het water via mest, lokvoer van sportvissers, brood, eenden- en hondenpoep.

Als de zon minder fel schijnt en het water afkoelt (bijvoorbeeld na regenval), wordt de hoeveelheid blauwalgen minder en wordt het water weer helder.

Door klimaatverandering wordt het steeds lastiger om te voorspellen waar blauwalgbloei optreedt. Groei van blauwalgen vindt vooral plaats in geïsoleerde wateren, zoals stadswateren waar voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn en zwemplassen waar de ondieptes sterk kunnen opwarmen tijdens hete dagen. De laatste jaren constateren wij steeds vaker blauwalgbloei in stilstaande sloten en watergangen waar water wordt aangevoerd uit de Brabantse kanalen en de Maas.

Wat doet Aa en Maas aan blauwalgen?

Bij verdenking van blauwalgenbloei controleren we of het inderdaad om blauwalgen gaat. Wanneer er een blauwalgenbloei vastgesteld is, stellen we gemeenten en omwonenden op de hoogte en plaatst de gemeente waarschuwingsborden bij een stadswater.

Als we blauwalgbloei in een heel vroeg stadium zien ontstaan, dan hebben we op sommige locaties nog mogelijkheden om het proces een halt toe te roepen. Bijvoorbeeld door meer water in te laten of juist door de wateraanvoer stop te zetten.

Momenteel loopt er een pilot waar we op strategische punten blauwalgensensoren plaatsen of handmatig monitoren om blauwalg vroegtijdig te signaleren. Zo werken we aan een betere waterkwaliteit.

Daarnaast doen we mee met (landelijk) onderzoek naar maatregelen om overmatige blauwalgenontwikkeling te voorkomen.