Waarom we door droogte genoodzaakt zijn water met blauwalg aan te voeren in ons werkgebied


9 augustus 2022

Aanhoudende warme, droge dagen met veel zon. Op steeds meer verschillende plekken in ons werkgebied vinden we blauwalgen. Niet alleen in geïsoleerde stadswateren, maar ook in de Brabantse kanalen en de Maas. Door de droogte dreigen op veel plekken sloten en beken droog te vallen. Daarom laten we extra water in. Dit water is vaak afkomstig uit de Brabantse kanalen en de Maas waar zich momenteel ook blauwalgen bevinden. We leggen je in dit bericht uit hoe we tot een afweging komen tussen géén water inlaten of wél water inlaten met blauwalg.

Onder andere de natuur heeft veel last van de droogte. Het is daarom belangrijk om oppervlaktewater aan te blijven voeren in ons watersysteem, om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen. Ook als er blauwalg in dat aanvoerwater zit. Dit heeft verschillende redenen:

  • Het voorkomen van droogval is noodzakelijk voor het behoud van de ecologische kwaliteit in onze waterlopen. Op verschillende plekken in ons werkgebied komen kwetsbare en bijzondere soorten planten en dieren voor. Als beken droogvallen, overleven deze soorten het niet. Bekijk de ecologische waardenkaart op ons waterdataportaal.
  • Met een te laag waterpeil kunnen oevers scheuren of inzakken.
  • We houden zo nog een klein beetje doorstroming in het water, waardoor de blauwalgen zich minder snel kunnen ontwikkelen.
  • Aanvoer zorgt voor tegendruk bij de Peelvenen, waardoor het grondwater minder uitzakt en er geen onomkeerbare schade aan het hoogveen (inklinking) plaatsvindt. Dit effect is wel minimaal.
  • Door oppervlaktewater aan te voeren, vullen we het grondwater iets aan. Ook dit effect is minimaal.

Tijdelijk verminderde waterkwaliteit

Blauwalgenbloei vermindert tijdelijk de waterkwaliteit. Als de zon minder fel schijnt en het water afkoelt (bijvoorbeeld na regenval), wordt de hoeveelheid blauwalgen minder en wordt het water weer helder. Eigenlijk moeten we hiermee ‘kiezen uit twee kwaden’. Water blijven aanvoeren op ons watersysteem is de minst kwade van deze.

Wees alert en check www.zwemwater.nl

Wij blijven per situatie de nauwkeurige afweging maken wel of geen water met een lagere waterkwaliteit als gevolg van blauwalg in te laten. We blijven benadrukken dat je extra alert moet zijn als je het water opzoekt voor verfrissing tijdens deze warme periode.

  • Check vooraf altijd zwemwater.nl of via de app waar je veilig en schoon kan zwemmen, pootje baden of spelen. Het advies is om alleen in het water te gaan bij officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Bij deze locaties wordt de zwemwaterkwaliteit onderzocht en gewaarschuwd wanneer deze niet voldoende is.
  • Wij raden af je hond te laten zwemmen in oppervlaktewater met blauwalg. Van deze giftige bacteriën kan je hond ziek worden. Heeft je hond toch gezwommen? Neem contact op met de dierenarts als je huisdier ziek wordt.
  • Wij raden aan om rekening te houden met aanwezige blauwalg bij het beregenen van je gewassen en als je je vee uit sloten of beken wil laten drinken. Voor vragen over het gebruik van oppervlaktewater bij het produceren van voedsel kun je contact opnemen met de Nationale Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Lees meer over de toename van blauwalg in ons werkgebied