Kanovaren en suppen in de wateren van Aa en Maas, mag dat zomaar?


9 juni 2022

Op zomerse dagen is er niets zo leuk als op een SUP-board of in een kano peddelend de natuur te verkennen. Maar mag je zomaar overal je kano of plank te water laten? In veel gevallen wel, maar we vragen wel jouw aandacht voor veiligheid, natuur en overlastbeperking. Daarom even het volgende.

Kanoregels Aa en Maas

  • Als individuele recreant ben je met een kleine ongemotoriseerde boot (of een SUP-board) welkom op de waterwegen die wij als waterschap beheren. Bij de waterloop vind je borden met voorwaarden. Het is belangrijk dat je daaraan voldoet.
  • Ga je varen met een groep? Gezellig, maar je hebt dan wel een ontheffing nodig. Meld je vaaractiviteit minimaal vijf werkdagen van tevoren bij ons aan via dit formulier.
  • Commerciële activiteiten zijn alleen toegestaan als je een vergunning hebt. Meld het ons altijd via dit formulier.

Veiligheid

Water kan verraderlijk zijn. Vaar NOOIT in de buurt van waterstaatkundige werken, zoals sluizen, stuwen, vispassages en gemalen – dit is levensgevaarlijk! Houd daarom altijd minimaal 50 meter afstand van dit soort objecten.

Natuur

Het waterschap werkt er hard aan om de kwaliteit van het water en de natuur zo goed mogelijk te houden. Help ons hierbij en houd jouw impact minimaal. Dat betekent:

  • Gebruik aangegeven in- en uitstapplaatsen. Ga niet zomaar overal aan boord en wal.
  • Zorg ervoor dat je de bodem niet omwoelt. Troebel water door opwervelend bodemmateriaal is slecht voor de water- en natuurkwaliteit. Dus niet met peddels over de bodem schrapen en niet onnodig uitstappen in de waterloop.
  • In droge tijden kan het water zó laag staan, dat schrapen over de bodem niet of nauwelijks te voorkomen is. Ga in zo’n geval niet het water in en kies een waterloop waar het water minimaal 40 centimeter diep is.
  • Gooi geen afval in het water, maar neem het mee terug naar de instapplaats of naar huis.

Geen zwemwater

Plons tijdens het kanovaren niet het water in voor een potje zwemmen. Dat heeft een negatieve invloed op de natuurwaarden en op jouw gezondheid. Het water in onze beken en sloten is niet geschikt als zwemwater. De kans bestaat dat je er ziek van wordt. Veilig je zwemsessie plannen doe je op https://www.zwemwater.nl/.

Overlast / Omwonenden

Waterrecreatie is leuk, maar zorg dat omwonenden geen last van je hebben. Voorkom geluidsoverlast, zwerfvuil en/of schade aan eigendommen. Stap niet zomaar ergens aan land.

Tot slot

Je ziet het: we zijn behoorlijk gastvrij. Wel hebben we een klein aantal regels en het is belangrijk dat je je daaraan houdt. Zo blijft een dag waterpret een feestje. Voor jou, maar ook voor anderen en de natuur.