Vissterfte


Veel mensen vinden warme zomerdagen heerlijk, maar vissen worden allesbehalve blij van hitte. Door hitte en veel zonnestraling warmt het water in sloten en beken flink op. En na een droge, warme periode volgen vaak piekbuien. Dat leidt allemaal tot minder zuurstof in het water, waardoor vissen in ademnood komen en mogelijk zelfs sterven. Op deze pagina vertellen we hoe we ons inzetten om de vissen lucht te geven, en wat je zelf kunt doen.

Droogte

Vissen hebben zuurstof nodig. Zonder zuurstof gaan ze dood. In warme, droge perioden kunnen waterplanten, algen en bacteriën sneller gaan groeien. Dat gaat ten koste van de hoeveelheid zuurstof in het water.

Lees het uitgebreide artikel over het effect van droogte op het onderwaterleven

Piekbuien en onweer

Ook regen beïnvloedt de hoeveelheid zuurstof in het water. Regent het na een warme en droge periode, dan komt het vaak met bakken uit de lucht. De hevige regenval kan zorgen voor hogere waterpeilen en meer doorstroming, maar ook voor extra voeding voor de bacteriën die in het water leven. Je kan dan denken aan voedingsstoffen zoals mest, honden- en vogelpoep en andere stoffen die in het water belanden. Die bacteriën verlagen het zuurstofgehalte nog verder.

Ook stroomt er regen in de riolering. Daar vermengt het regenwater zich met rioolwater. Als de riolering overbelast raakt, stroomt een klein deel van het mengsel via een overstort (speciale opening) de beken en sloten in. Hiermee beperken we overlast binnen de bebouwde kom. Veel vissen, die het al moeilijk hadden met een laag zuurstofgehalte, hebben hierdoor extra moeite met overleven.

Wat doen wij?

We nemen maatregelen om vissterfte zo veel mogelijk te voorkomen.

  • Dit doen we bijvoorbeeld door de sloten en beken door te spoelen, als er (voldoende) zuurstofrijker water beschikbaar is. Erg belangrijk, want door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer.
  • Ook het (tijdelijk) beluchten is soms een optie. Zo gaat het zuurstofgehalte omhoog en komen de meeste vissen weer op adem.
  • Bij inrichtingsprojecten, zoals beekherstel of de aanleg van natuurvriendelijke oevers, nemen we ook maatregelen. Zoals het beschaduwen van sloten en beken zodat de temperatuur niet te hard oploopt. Daarnaast worden stroken langs sloten en beken ingericht. Die kunnen als buffer dienen om inspoeling van voedingsstoffen en afval te voorkomen.
  • Ook sporen we gemeenten en inwoners aan om regenwater op te vangen, in plaats van dat dit via een regenpijp of putje rechtstreeks naar het riool gaat. Dat noemen we afkoppelen. Hierdoor raakt het riool minder snel overbelast en komt overstort ook minder vaak voor. Inwoners kunnen subsidie bij ons aanvragen voor het afkoppelen en opvangen van regenwater.

In sloten en beken die wij beheren, hebben we op basis van de ervaringen van de droogte van 2018, 2019 en 2020, in samenwerking met Sportvisserij Zuid West Nederland, het protocol ‘Vissen en Droogte’  geactualiseerd. Met dit protocol kunnen we per situatie, eventueel samen met de hengelsportverenigingen en gemeenten, een gerichte maatregel treffen om vissterfte tegen te  gaan. In ons informatieportaal zijn waterlopen gecategoriseerd. Waterlopen met beschermde en zeldzame soorten (rode en oranje kleur) vallen onder onze verantwoordelijkheid. Bij de overige waterlopen (groene kleur) kijken we samen met de Hengelsportfederatie Zuidwest Nederland en lokale hengelsportverenigingen of afvangen en overzetten in ander water nodig is.

Wat kun jij doen?

Ook als inwoner kun je heel wat doen om vissen lucht te geven.

  • Door bijvoorbeeld hondenpoep op te ruimen, geen lokvoer te gebruiken bij het vissen en geen brood in het water te gooien voor de eendjes. Zo voorkom je dat te veel voedingsstoffen in het water komen.
  • En door regenwater af te koppelen, komt er minder water in de riolering.  Je kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater.
  • Zie je dode vissen in het water drijven? Dit kan een signaal zijn dat er iets aan de hand is. Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons. Dat kan via onderstaande knop of door te bellen naar telefoonnummer 088 - 17 88 000 (bij geen gehoor telefoonnummer 0800 - 03 41). Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor spoedzaken.

Meld dode vissen

Vragen? Wij helpen je graag!