Subsidie klimaatbestendige maatregelen


Als jij bijvoorbeeld een groen dak aanlegt of een regenton koopt én afkoppelt, kun je hiervoor subsidie aanvragen. Je krijgt dan een deel van de kosten terug. Via onderstaande knoppen kun je meteen beginnen met je aanvraag. Weet je nog niet zeker of je recht hebt op subsidie, dan vind je hieronder meer informatie over:

 • De maatregelen waarvoor je subsidie kunt aanvragen
 • Wat de voorwaarden zijn om subsidie te krijgen
 • Welk bedrag je terugkrijgt
 • Of je subsidies kunt combineren

Kom je er zelf niet uit? Bel of mail ons dan gerust. Wij helpen je graag verder.

Meteen subsidie aanvragen

Woon je in Oss, Meierijstad, Bernheze, Maashorst of Boekel? Gebruik dan de onderstaande knop.

Vraag subsidie aan

Voor alle andere gemeenten gebruik je de knop hieronder.

Vraag subsidie aan

Hiervoor kun je subsidie aanvragen

Je kunt een half jaar van tevoren subsidie aanvragen voor vier maatregelen. Maatregel 1 kun je combineren met 2,3 of 4.

 1. het aanleggen van een groen dak met een waterbergende capaciteit van minimaal 30 liter per m2.
 2. het afkoppelen van je regenpijp en het regenwater vervolgens opvangen in een regenton.
 3. het opvangen van regenwater met een wadi: een verlaagd gedeelte van de tuin waar regenwater naartoe stroomt.
 4. het opvangen van regenwater met infiltratiekratten: een ondergrondse opslagruimte voor regenwater

Maatregel 2, 3 en 4 noemen we afkoppelen. Dit betekent dat je regenwater voortaan opvangt, in plaats van dat dit via een regenpijp of putje rechtstreeks naar het riool gaat. Let op: bij een regenton moet je de regenpijp omleiden/aanpassen met behulp van een vulautomaat in combinatie met een omleidingslang of overloopset. Als de regenton vol is, loopt het overtollige water dan de tuin in en niet in het riool. Op YouTube staan goede instructiefilmpjes. Je kunt ook een bedrijf inschakelen. Die weten wat er moet gebeuren.

Subsidie voor woning, bedrijf of woningcorporatie

Je kunt subsidie aanvragen voor je woning, voor het pand van je bedrijf of vereniging. Woningcorporaties kunnen ook een subsidieaanvraag indienen.

Let op voordat je begint

Neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf als je een groen dak wil aanleggen of regenwater wil opvangen in een wadi of met infiltratiekratten. Dit bedrijf bekijkt of je maatregel haalbaar en effectief is. Is je dak bijvoorbeeld sterk genoeg? Zijn de bodem en grondwaterstanden geschikt voor het maken van een wadi of de aanleg van infiltratiekratten? Dat vergroot de kans dat je subsidie ontvangt.

Je ziet hier 2 huizen. Het regent. Het regenwater wordt niet opgevangen en gaat rechtstreeks naar het riool.
Je ziet hier 2 huizen. Het regent. Het regenwater wordt niet opgevangen en gaat rechtstreeks naar het riool.
Je ziet hier 2 huizen. Het regent. Het ene huis heeft een regenton geplaatst om regenwater op te vangen. Het andere huis heeft een groen dak en een infiltratiekrat.
Je ziet hier 2 huizen. Het regent. Het ene huis heeft een regenton geplaatst om regenwater op te vangen. Het andere huis heeft een groen dak en een infiltratiekrat.

Voorwaarden om subsidie te krijgen

Om subsidie te krijgen moet je aan deze voorwaarden voldoen:

 • Je vraagt subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden. Dat kan niet eerder dan een half jaar van te voren.
 • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad. Op deze kaart zie je wat er onder bebouwd gebied valt.
 • De maatregelen zorgen voor een langdurige verbetering. Je kunt deze dus niet zomaar ongedaan maken.
 • Je hebt niet eerder subsidie ontvangen voor het project.
 • Nieuwbouwwoningen van na 2008 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijg je geen subsidie. Wel kun je kiezen voor een groen dak.
 • Een groen dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 30 liter per m2. De leverancier vertelt jou hier meer over.

In de subsidieregeling lees je meer over de voorwaarden.

Subsidiebedrag

Hoeveel subsidie je krijgt, hangt af van de maatregel die je neemt en waar je woont.

Overzicht subsidiebedrag per maatregel per woonplaats
Werkgebied Aa en Maas, uitgezonderd Oss, Meierijstad, Bernheze, Maashorst of Boekel Oss, Meierijstad, Bernheze, Maashorst of Boekel
Vergoeding per m2 aangelegd groen dak maximaal € 15,- maximaal € 30,-
Vergoeding per m2 afgekoppeld dakoppervlak in combinatie met het aansluiten van een regenton maximaal € 3,- maximaal € 6,-
Vergoeding per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (dak of bestrating)  in combinatie met het realiseren van een wadi maximaal € 7,50 maximaal € 15,-
Vergoeding per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (dak of bestrating) in combinatie met het realiseren van infiltratiekratten maximaal € 10,- maximaal € 20,-

In alle gevallen is het maximum bedrag dat je per maatregel ontvangt € 5.000,-. De subsidiebijdrage is nooit meer dan de gemaakte kosten.

Subsidie aanvragen

Je vraagt digitaal subsidie aan door dit formulier in te vullen (let op: bij het indienen van je aanvraag dien je meerdere gegevens in te vullen en te uploaden, zoals foto's). Woon je in Oss, Meierijstad, Bernheze, Maashorst of Boekel? Gebruik dan dit formulier.

 • Wij bekijken of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Binnen 8 weken krijg je bericht.
 • Keuren we je aanvraag goed? Dan hoor je welk bedrag je (achteraf) ontvangt. Je hebt nu 6 maanden de tijd voor het realiseren van de maatregel.
 • Zodra je klaar bent, stuur je ons foto’s van de werkzaamheden, foto’s van het resultaat, de factuur van het bedrijf dat de werkzaamheden uitgevoerd heeft en een bewijs van betaling (kopie van je bankafschrift).
 • Is alles in orde? Dan maken wij het subsidiebedrag naar je over.

Voortgang volgen en documenten terugvinden

Hiervoor ga je naar het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’ rechts bovenaan deze website. Na het inloggen kun je de voortgang van de subsidieaanvraag volgen en jouw aanvraag en documenten bekijken.

Meerdere subsidies combineren

Je mag onze subsidie voor klimaatbestendige maatregelen niet combineren met de provinciale subsidieregelingen ‘Buurtnatuur en waterfonds’ of 'Schoolpleinen van de toekomst'. Je mag de subsidie wel combineren met andere gemeentelijke subsidieregelingen, zoals bijvoorbeeld de subsidie voor groene daken van de gemeente Den Bosch of de subsidie voor groene daken van de gemeente Land van Cuijk.

Bekijk ons overzicht van alle subsidies