Subsidie klimaatbestendige maatregelen


Als jij samen met anderen zorgt voor een verbetering van water én groen in jouw buurt, kun je subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen. Het aanleggen van groene daken, buurtmoestuinen, geveltuintjes, het vervangen van tegels door groen of het plaatsen van een regenton zijn enkele voorbeelden van zulke maatregelen. Maar ook andere initiatieven juichen we toe.

Vraag subsidie aan

Voorwaarden om subsidie te krijgen

Je hebt recht op de subsidie als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
  • De maatregelen zorgen voor een verbetering van water- én groen(voorzieningen) ten opzichte van de huidige situatie.
  • Er zijn minimaal twee partijen die (aantoonbaar) financieel bijdragen aan het project. Let op: deze laatste voorwaarde geldt niet als je woont in Oss, Meierijstad, Uden, Bernheze, Landerd of Boekel.

Samen met anderen

Het is een gezamenlijk initiatief van minimaal twee partijen. Ook anderen moeten profijt hebben van de maatregelen. Je kunt de uitvoering van een project bijvoorbeeld samen met je buren doen, maar ook een gemeente, stichting, vereniging of bedrijf kan mee financieren. Denk aan projecten van je eigen gemeente zoals groene daken of projecten die bijdragen aan het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering. Krijg je subsidie van je gemeente? Dan voldoe je meestal ook al aan de subsidievoorwaarden van het waterschap.

Een blijvende verbetering van water- én groen

De maatregel(en) zijn een blijvende verbetering van water én groen(voorzieningen) in jouw buurt ten opzichte van de huidige versteende situatie. Een voorbeeld. Het afkoppelen van regenwater verbetert de watervoorziening, maar komt niet ten goede aan het groen in jouw buurt. De maatregel komt daarom niet aanmerking voor subsidie. Leg je een groen dak aan én koppel je regenwater af? Dan kun je wel subsidie krijgen.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-.

Je woont in Oss, Meierijstad, Uden, Bernheze, Landerd of Boekel. Dan is de maximale subsidie per project 45% van de projectkosten met een maximum bijdrage van €7.500,-.

Voorschot en betaling subsidie

Voorschot

Je krijgt de subsidie als voorschot op de oplevering van je project, als je offertes of een goede kostenraming kunt voorleggen. Wordt jouw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvang je binnen 10 weken bericht en een voorschot. Na het ontvangen van het voorschot heb je 6 maanden de tijd om je project af te ronden.

Na afronding: vaststellen definitieve subsidiebedrag

Na afronding van het project kun je de facturen, bankafschrift en foto’s van het project in jouw digitale dossier in ‘Mijn Aa en Maas’ plaatsen. We bekijken de stukken en stellen het definitieve subsidiebedrag vast. Voldoet je aanvraag aan de voorwaarden die in de voorlopige toekenning staan? Dan hoef je het voorschot niet terug te betalen. Voldoet je aanvraag hier niet aan? Dan moet je het voorschot (deels) terugbetalen of het project aanpassen zodat het wel voldoet aan de voorwaarden. Hierover ontvang je een brief.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen doe je digitaal. Je logt in met DigiD of eHerkenning. Vervolgens kun je de status van jouw aanvraag volgen via het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’. Hier vind je jouw aanvraag en documenten. Kom je er digitaal niet uit? Neem dan contact op met klimaat@aaenmaas.nl

Voortgang volgen en documenten terugvinden

Hiervoor ga je naar het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’. Na het inloggen kun je de status van de subsidieaanvraag volgen en jouw aanvraag en documenten bekijken.

Voordelen

Je leefomgeving klimaatbestendig inrichten, biedt voordelen:

  • Financieel voordeel bijvoorbeeld door minder gebruik van water of energie.
  • Een gezondere leefomgeving en meer woongenot door bijvoorbeeld meer groen in je wijk of goede afwatering van je tuin.
  • Meer betrokkenheid en sociale contacten binnen een vereniging of wijk door samenwerking.
  • Ben je ondernemer? Duurzaam ondernemen draagt positief bij aan je imago.

Subsidie voor meerdere projecten

Je kunt voor meerdere projecten subsidie aanvragen. De projecten moeten dan wel verschillen. Het is niet mogelijk subsidie aan te vragen voor deelprojecten van hetzelfde grote project. Maar pak je bijvoorbeeld eerst je voortuin aan en daarna je achtertuin. Dan kun je voor beide projecten subsidie aanvragen.

Meerdere subsidies combineren

Je mag onze subsidie voor klimaatbestendige maatregelen niet combineren/stapelen met de provinciale subsidieregelingen ‘Buurtnatuur en waterfonds’ of ‘Schoolpleinen van de toekomst’(opent in nieuw venster). Je mag de subsidie wel combineren met andere gemeentelijke subsidieregelingen, zoals bijvoorbeeld de subsidie voor groene daken van de gemeente Den Bosch.

Subsidie met terugwerkende kracht

Soms is er sprake van overmacht. Bijvoorbeeld als er te weinig tijd is om subsidie aan te vragen omdat herstelwerkzaamheden op korte termijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden.  In zulke gevallen kunnen we besluiten om de subsidieaanvraag met terugwerkende kracht in behandeling te nemen. Dit geldt alleen voor projecten die maximaal 3 maanden voor het indienen van een subsidieaanvraag zijn gestart.

(technisch) Advies uitvoering maatregelen

Voor technisch advies voor bijvoorbeeld de aanleg van een groen dak of het afkoppelen van regenwater kun je contact opnemen met gespecialiseerde bedrijven.

Voorbeelden