Opgave grondwateronttrekking


Heb je een vergunning voor het onttrekken van grondwater of een bedrijfswaterplan? Dan moet je vóór 1 februari opgeven hoeveel grondwater je in het voorgaande jaar onttrokken hebt.

Voorwaarden grondwateronttrekking

  • Heb je één vergunning voor meerdere installaties? Dan moet je de grondwateronttrekking van de installaties bij elkaar optellen.
  • Heb je meerdere vergunningen? Dan doe je de opgave voor elke vergunning apart. Let hierbij op het registratienummer.
  • Ook als je een bedrijfswaterplan hebt, moet je de opgave invullen.
  • Ook als je geen grondwater onttrokken hebt, vul je de opgave in. Vul dan 0 in.
  • Is je naam of adres gewijzigd? Dan kun je dat doorgeven via het opmerkingenveld van onderstaand formulier.
  • Je kunt de opgave grondwateronttrekking doorgeven vanaf 1 november tot 1 februari.

Vul opgave grondwateronttrekking in

Handleiding invullen opgave grondwateronttrekking

Heb je hulp nodig bij het invullen van de opgave grondwateronttrekking? Gebruik dan onderstaande handleiding. In deze handleiding wordt met printscreens aangegeven hoe je een opgave grondwateronttrekking doet met DigiD en e-Herkenning.

Handleiding invullen grondwateronttrekking

Wijziging vergunninghouder waterput doorgeven

Ben je de huidige eigenaar van een waterput en wil je deze overschrijven naar een andere vergunninghouder? Dan kun je dat met dit formulier regelen. Zorg dat je het nummer van de waterput en bij voorkeur het nummer van de toekomstige vergunninghouder bij de hand te hebt.

Vul wijzigingsformulier in

Gegevens in het Landelijk Grondwater Register (LGR)

De gegevens worden gebruikt voor beleidsontwikkeling en evaluatie daarvan, zowel voor de waterschappen als de provincie. Ook worden ze opgenomen in het Landelijk Grondwater Register (LGR).

Vragen en antwoorden over grondwateronttrekking