Donderdag 15 juli digitale informatieavond herinrichting Sint Jansbeek


7 juli 2021

Op donderdag 15 juli 2021 van 19.00 uur tot 20.30 uur organiseert Waterschap Aa en Maas een digitale informatieavond over de herinrichting van de Sint Jansbeek. Waterschap Aa en Maas gaat de Sint Jansbeek ontwikkelen tussen Vierlingsbeek en de Maas bij Sambeek tot een meer natuurlijke beek. Tijdens de informatieavond wordt de inrichtingsopgave, het proces en de planning van het project toegelicht. Om deel te nemen aan de avond, kan men zich aanmelden via www.aaenmaas.nl/sintjansbeek.

Herinrichting Sint Jansbeek

Waterschap Aa en Maas gaat de Sint Jansbeek, gelegen in de gemeente Boxmeer, ontwikkelen tot een meer natuurlijke beek die ook de klimaatextremen beter aan kan. Oftewel: voldoende water in droge perioden en voldoende afvoer van water in natte perioden. Daarnaast wordt de beek zo ingericht dat vissen makkelijker vanuit de Maas stroomopwaarts kunnen zwemmen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een ecologische verbindingszone ter hoogte van het dorp Vortum-Mullem. Dit is een natuurstrook langs de beek die meer ruimte geeft voor flora en fauna. Samen met inwoners en belanghebbenden worden dit jaar kansen en mogelijkheden besproken zodat de ideeën die nu op tafel liggen verder uitgewerkt kunnen worden tot een concreet plan.

Samen met de omgeving – digitale informatieavond

Het waterschap heeft momenteel enkele denkrichtingen en gaat hierover graag met de omgeving in gesprek. Dit gaat op verschillende manieren: via de digitale informatieavond op 15 juli, via klankbordgroepen en via individuele gesprekken. De informatieavond op 15 juli is digitaal in verband met de huidige coronasituatie. Deelnemen kan gemakkelijk en veilig vanuit huis. Tijdens deze bijeenkomst wordt de inrichtingsopgave, het proces en de planning van het project gepresenteerd door het projectteam en is er de mogelijkheid om vragen te stellen via de chat. Start van de presentatie is om 19.00 uur en afronding rond 20.30 uur. Aanmelden kan online. Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt een directe link naar de bijeenkomst en informatie over hoe deel te nemen. Op een later moment hoopt het waterschap weer persoonlijke informatieavonden te organiseren.

Aanmelden digitale bijeenkomst 15 juli

Meer informatie en digitale nieuwsbrief

Meer informatie over het project en de planning kunt u vinden op de projectpagina www.aaenmaas.nl/sintjansbeek. Ook is er op de projectpagina de mogelijkheid om je aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. Regelmatig zal er een update verzonden worden over het project.