Oeffeltse Raam


In 2016 kregen agrariërs en het bedrijventerrein Saxe Gotha langs de Oeffeltse Raam te maken met veel wateroverlast op hun percelen. In de toekomst verwachten we steeds vaker hevige regenval en langere periodes van droogte. Waterschap Aa en Maas en de gemeente Boxmeer passen de beek aan zodat deze de gevolgen van klimaatverandering beter aankan. We kunnen dit niet alleen en werken daarom samen met belanghebbenden zoals grondeigenaren, Brabants Landschap en aanliggend bedrijventerrein Saxe Gotha.

Locatie

De beek Oeffeltse Raam ligt ten westen van Boxmeer. Het projectgebied Oeffeltse Raam loopt van de Sambeekse Uitwatering in het zuiden tot aan de oude Maasplas De Vilt bij Beugen in het noorden.

Wat gaan we doen?

 • We leggen een overloopgebied aan om bij hevige regenval overtollig water op te vangen;
 • We onderzoeken hoe we het water efficiënter kunnen afvoeren richting de Sambeekse Uitwatering;
 • We werken samen met het bedrijventerrein voor wateropvang en de ontwikkeling van meer groen;
 • We zorgen voor wateraanvoer vanuit de Maas om ook tijdens droogte water in de beek te houden;
 • We leggen natuurvriendelijke oevers aan;
 • We creëren meerwaarde voor de natuur;
 • We zoeken een nieuw leefgebied voor de bever, zonder overlast voor de waterloop;
 • We zorgen dat het beheer en onderhoud van de Oeffeltse Raam toekomstbestendig is.

Planning

De ontwerpen zijn verder ontwikkeld tot een definitief Projectplan Waterwet. Dit heeft ter inzage gelegen t/m 18 februari 2022. Het uitvoeren van de concrete maatregelen uit het projectplan om de Oeffeltse Raam klaar te maken voor de toekomst zijn gestart in december 2022. De werkzaamheden zullen duren tot in 2023.

Wat hebben we gedaan?

In 2019 zijn we gestart met het project. We onderzochten de belangen in de streek en spraken met alle partijen over hun ideeën. Uit deze ideeën en mogelijke oplossingen kwamen drie varianten voor een maatregelenpakket. We gingen na of de plannen haalbaar waren. Hier kwam een voorkeursvariant uit welke is uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. De reacties op het Voorlopig Ontwerp zijn verwerkt in een Definitief Ontwerp.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Land van Cuijk
 • ZLTO
 • Agrariërs
 • Bedrijventerrein Saxe Gotha
 • Brabants Landschap

Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Logo_PNB_en_EU_POP3_jpg

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Oeffeltse Raam:

Optimalisatie peilbeheer St. Anthonis-Boxmeer

Peilschaal

Omdat het grondgebruik is veranderd, er nieuwe wensen en behoeften zijn in de streek en omdat het klimaat verandert, werken we aan een beter watersysteem in St. Anthonis en Boxmeer.

Gebiedsontwikkeling Smakterbroek

Water in Smakterbroek

Aa en Maas zoekt in Smakterbroek naar ruimte voor water en een combinatie van landbouw, wonen en natuur. Dit doen we met landeigenaren, inwoners en ondernemers.

Contact

Guido Atsma

Foto van projectleider Guido Atsma
Functie
Projectleider
Telefoon
073-61 58 306
E-mail
gatsma@aaenmaas.nl

Lukas Brus

Lukas Brus 1 Aa en Maas
Functie
Junior Projectleider
Telefoon
073-615 83 69
E-mail
lbrus@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief