Oeffeltse Raam


In 2016 kregen agrariërs en het bedrijventerrein Saxe Gotha langs de Oeffeltse Raam te maken met veel wateroverlast op hun percelen. In de toekomst verwachten we steeds vaker hevige regenval en langere periodes van droogte. Waterschap Aa en Maas en de gemeente Boxmeer hebben daarom de beek en omgeving aangepakt zodat het gebied de gevolgen van klimaatverandering beter aankan. We hebben dit niet alleen gedaan en werkten samen met belanghebbenden zoals grondeigenaren, Brabants Landschap en aanliggend bedrijventerrein Saxe Gotha.

Bekijk de Oeffeltse Raam van boven!

Zowel voorafgaand, als tijdens en na de herinrichting van de Oeffeltse Raam hebben we droneopnamen gemaakt. Vanuit de lucht is de verandering in het landschap heel goed te zien. Deze indrukwekkende beelden zijn gebundeld in één dronefilm.

Locatie

De beek Oeffeltse Raam ligt ten westen van Boxmeer. Het projectgebied Oeffeltse Raam loopt van de Sambeekse Uitwatering in het zuiden tot aan de oude Maasplas De Vilt bij Beugen in het noorden.

Wat hebben we gedaan?

 • In 2019 zijn we gestart met het project. We onderzochten de belangen in de streek en spraken met alle partijen over hun ideeën. Uit deze ideeën en mogelijke oplossingen kwam een concreet maatregelenpakket.
 • We hebben een overloopgebied aangelegd om bij hevige regenval overtollig water op te vangen;
 • We onderzochten hoe we het water efficiënter kunnen afvoeren richting de Sambeekse Uitwatering;
 • We werkten samen met het bedrijventerrein voor wateropvang en de ontwikkeling van meer groen;
 • We hebben een extra wateraanvoer gerealiseerd vanuit de Maas om ook tijdens droogte water in de beek te houden;
 • We legden natuurvriendelijke oevers aan;
 • We creëerden meerwaarde voor de natuur;
 • We maakten een nieuw leefgebied voor de bever door de aanleg van beverpoelen, zo voorkomen we overlast in de beek;
 • We zorgden dat het beheer en onderhoud van de Oeffeltse Raam toekomstbestendig is.

Planning

Het project is klaar! De werkzaamheden zijn eind 2023 afgerond.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Land van Cuijk
 • ZLTO
 • Agrariërs
 • Bedrijventerrein Saxe Gotha
 • Brabants Landschap

Dit project is gerealiseerd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Logo_PNB_en_EU_POP3_jpg

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Oeffeltse Raam:

Optimalisatie peilbeheer St. Anthonis-Boxmeer

Peilschaal

Omdat het grondgebruik is veranderd, er nieuwe wensen en behoeften zijn in de streek en omdat het klimaat verandert, werken we aan een beter watersysteem in St. Anthonis en Boxmeer.

Gebiedsontwikkeling Smakterbroek

Water in Smakterbroek

Aa en Maas zoekt in Smakterbroek naar ruimte voor water en een combinatie van landbouw, wonen en natuur. Dit doen we met landeigenaren, inwoners en ondernemers.

Contact

Guido Atsma

Foto van projectleider Guido Atsma
Functie
Projectleider
Telefoon
073-61 58 306
E-mail
gatsma@aaenmaas.nl

Lukas Brus

Lukas Brus 1 Aa en Maas
Functie
Junior Projectleider
Telefoon
073-615 83 69
E-mail
lbrus@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.