Samenwerken aan een klimaatbestendige Oeffeltse Raam


14 juli 2020

Bestuurslid Peter van Dijk van waterschap Aa en Maas en wethouder Jeu Verstraaten van de gemeente Boxmeer ondertekenden 13 juli de samenwerkingsovereenkomst voor de aanpak van de Oeffeltse Raam. De beek wordt aangepast zodat deze beter de gevolgen van de klimaatverandering op kan vangen. De schets die samen met betrokken partijen is opgesteld gaan ze realiseren door het ontwikkelen van een concreet plan.

We krijgen steeds vaker te maken met hevige regenval en langere periodes van droogte. Ook in de omgeving van de Oeffeltse Raam wordt deze problematiek ervaren. Om die reden zijn er maatregelen uitgedacht zoals het aanleggen van een waterberging om het overtollige water op te vangen bij hevige regenval en het realiseren van wateraanvoer vanuit de Maas om de droogteproblematiek op te lossen. De beek wordt zo optimaal mogelijk ingericht zodat er jaarrond voldoende water is voor optimale natuurontwikkeling, zonder wateroverlast voor de omgeving. Bestuurslid Peter van Dijk: “Het unieke aan deze maatregelen is dat we zowel extra water gaan afvoeren richting de Maas bij hevige regenval, maar ook extra water gaan aanvoeren vanuit de Maas om droogteproblematiek op te lossen. Uiteraard houden we hierbij de waterkwaliteit goed in de gaten”. Wethouder Jeu Verstraaten vervolgt: “Met deze samenwerking kunnen we opnieuw een flinke slag slaan in de bestrijding van wateroverlast en ook verdroging tegengaan. Dit geldt voor de hele loop van de Oeffeltse Raam. Onder andere ook op bedrijventerrein Saxe Gotha waar we met en voor de ondernemers met nog meer maatregelen aan de slag gaan”.

Van schets naar concreet plan

In 2019 is gestart met het uitdenken van oplossingen voor de aanpak van de Oeffeltse Raam samen met o.a. ZLTO, agrariërs, aanliggend bedrijventerrein Saxe Gotha en Brabants Landschap. De gemeente en het waterschap onderzochten de belangen in de streek en spraken met alle partijen over hun ideeën. Uit deze ideeën en mogelijke oplossingen kwamen drie varianten voor een maatregelenpakket. Er is nagegaan of deze plannen haalbaar waren. Hier kwam een voorkeursvariant uit in de vorm van een schetsontwerp. (jpg, 5.3 MB) Samen met de betrokken partijen wordt deze voorkeursvariant de komende tijd uitgewerkt tot een inrichtingsplan, dit plan is begin 2021 klaar. Als alles volgens plan verloopt, worden de maatregelen om de Oeffeltse Raam klaar te maken voor de toekomst vanaf eind 2021 uitgevoerd.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de aanpak van de Oeffeltse Raam? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief: www.aaenmaas.nl/oeffeltseraam. Bekijk online ook de schets en meer informatie over het project.