De Oeffeltse Raam is klaar voor de toekomst!


Deze week hebben wij het project Oeffeltse Raam officieel afgerond. Met trots hebben we het gebied samen met de gemeente Land van Cuijk klaargemaakt voor de toekomst en nu weer teruggegeven aan de omgeving.

Feestelijke lunchwandeling

Ruim 200 geïnteresseerden kwamen dinsdag 5 december een kijkje nemen bij de nieuwe waterberging in Boxmeer. Tijdens een feestelijke lunchwandeling konden werknemers van bedrijventerrein Saxe Gotha en andere geïnteresseerden uit de omgeving onder het genot van een warme chocolademelk het nieuw ingerichte gebied ontdekken. Onder leiding van leden van het projectteam of zelf struinend door het gebied. Dwars door de kletsnatte waterberging, langs de natuurvriendelijke oevers van de nieuwe Oeffeltse Raam en over gemalen en duikers. We kregen enthousiaste reacties over hoe het gebied er nu uit ziet en nog verder gaat ontwikkelen in de toekomst. De kansen voor natuur, water, dier en mens zijn volop benut.

Lees meer over de wandeling in het artikel van de Gelderlander (pdf, 1.4 MB)

Foto's 5 december

Naar de omgeving geluisterd

Maandag 4 december organiseerden we ook een speciale bijeenkomst voor de mensen die betrokken zijn geweest bij het opstellen en uitvoeren van de plannen. Meerdere leden van de procesgroep waren bijvoorbeeld aanwezig. In deze groep zat een afvaardiging van belanghebbenden uit de omgeving. Zij hebben vanaf 2016 met ons meegedacht in de kansen en knelpunten in het gebied. Alle gesprekken en schetssessies samen hebben een concreet plan opgeleverd, dat nu is uitgevoerd. Van één van de leden van de procesgroep ontvingen wij maandag het grootste compliment dat wij maar kunnen krijgen: “Er is hier echt naar de omgeving geluisterd. Samen hebben we ideeën bedacht en waterschap en gemeente hebben dit nu mooi gerealiseerd”.

Als symbolische opening van het gebied hebben dagelijks bestuurslid Peter van Dijk en wethouder van de gemeente Land van Cuijk David Sölez de laatste hand gelegd aan het gebied: het planten van een boom. De komende jaren zal de natuur rond de waterberging nog verder ontwikkelen en zal het gebied nog groener worden.

Foto's 4 december

Het project in het kort

In een tijd waarin hevige regenval en langdurige droogte toenemen, was het cruciaal om de beek en de omgeving aan te passen aan deze nieuwe realiteit. In dit project hebben we samen met de omgeving gekeken naar oplossingen om het gebied rond de Oeffeltse Raam klimaatbestendig te maken. Hier zijn concrete plannen uit gekomen en deze zijn nu gerealiseerd. We hebben o.a. een waterberging aangelegd om overtollig water op te vangen vanuit industrieterrein Saxe Gotha. Ook hebben we een unieke extra waterinlaat gecreëerd. Via twee gemalen zorgen we voor extra wateraanvoer vanuit de Maas om ook tijdens droogte water in de beek te houden. Hierdoor zorgen we het hele jaar door voor voldoende en niet té veel water, voor natuurontwikkeling en het handhaven van de grondwaterstand voor de agrarische sector. Bovendien hebben we de ecologie van het gebied verrijkt door onder andere de aanleg van beverpoelen en natuurvriendelijke oevers.

Meer over het project vind je op de projectpagina

Dronefilm

Zowel voorafgaand, als tijdens en na de herinrichting van de Oeffeltse Raam hebben we droneopnamen gemaakt. Vanuit de lucht is de verandering in het landschap heel goed te zien. Deze indrukwekkende beelden zijn gebundeld in één film.

Dit project is gerealiseerd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Logo_PNB_en_EU_POP3_jpg