Gebiedsplan Raam


Het stroomgebied van de Raam bestaat uit beken, plassen en vennen. Het gebied heeft veel functies: op gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, landschap en cultuurhistorie. Waterschap Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken met het Gebiedsplan Raam. Samenwerking staat hierbij voorop.

Locatie

De Raamvallei ligt in Noordoost-Brabant, tussen de plaatsen Cuijk, Grave en Mill. Bekijk de kaart van het projectgebied (jpg, 2.9 MB). Het project is momenteel opgedeeld in meerdere deelprojecten: Hooge RaamLage RaamGraafsche Raam, Peelkanaal, peilverhoging stuw Egweg/Meisevoort en Optimalisatie peilbeheer Raam.

Bekijk het Gebiedsplan Raam van boven (pdf, 1.6 MB)

Klik op bovenstaande button en bekijk via dronebeelden de verschillende deelprojecten van het Gebiedsplan Raam. Deze opnamen zijn in de zomer van 2019 gemaakt. Tijdens de uitvoering en na de uitvoering maken we nieuwe opnamen vanuit de lucht. Zo zie je de veranderingen in het landschap goed.

Wat gaan we doen?

 • We zorgen voor een goed waterpeil voor landbouw en natuur;
 • We zorgen voor waterberging en voorkomen zo wateroverlast in de bebouwde omgeving;
 • We zorgen voor robuuste, natte natuur (zoals in de Hooge Raam);
 • We zorgen voor beekontwikkeling (zoals bij de moerasbeek van de Lage Raam);
 • We maken de Peel-Raamstelling, Beerse Overlaat en de Zuiderwaterlinie weer zichtbaar;
 • We leggen wandel- en fietsverbindingen aan;
 • We denken mee over het behoud en de versterking van de landgoederen;
 • We blijven samenwerken: tijdens de uitvoering, het beheer, onderhoud en de monitoring.

Planning

In april 2019 zijn we gestart met de uitvoering van de Peelkanaalzone. De gemeenteraden zijn akkoord gegaan met het bestemmingsplan voor de waterberging bij Grave. We zijn momenteel bezig met het opstellen van concrete projectplannen per deelproject en de uitvoeringsplannen. Bekijk de deelprojecten voor meer informatie.

Wat hebben we gedaan?

We hebben intensief samengewerkt met de streek. Met inwoners spraken we tijdens schetssessies en streekbijeenkomsten over kansen en oplossingen. In april en mei 2018 presenteerden we een concept van het Gebiedsplan Raam. Op 23 mei 2018 werd het plan definitief opgeleverd en startte het besluitvormingstraject. In de zomer van 2018 presenteerden we de definitieve plannen.

Samenwerkingspartners

 • Waterschap Aa en Maas
 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Landerd
 • Gemeente Mill & Sint Hubert, Cuijk, Grave
 • Toeristisch Platform Land van Cuijk/ RBT
 • Myllesheem/Sporen van de Oorlog
 • ZLTO Landerd
 • ZLTO Land van Cuijk
 • Stichting Brabants Landschap
 • Milieuvereniging Land van Cuijk
 • Landgoedeigenaren Beers
 • ANV Raamvallei

Uitleg optimalisatie peilbeheer en streefpeilen

Onderdeel van het Gebiedsplan Raam is dat we zorgen voor een goed waterpeil voor landbouw en natuur door het peilbeheer te optimaliseren. Zo gaan we bijvoorbeeld streefpeilen bepalen, maar wat zijn dit en hoe werkt dit in de praktijk? En wat doet het waterschap tijdens droogte, wat als het te nat is? In onderstaande animatie leggen we het uit.

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van het Gebiedsplan Raam:

Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Overzichtskaart van de Maasdijk bij Grave

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren daarom de dijk tussen Cuijk en Ravenstein.

Peelkanaal

De beek het Peelkanaal

Door de aanleg van ecologische verbindingszones, vispassages en recreatiemogelijkheden is het landschap in en langs het Peelkanaal verrijkt voor zowel mens als dier.

Lage Raam

De beek de Lage Raam van boven

Waterschap Aa en Maas gaat van de Lage Raam een meer natuurlijke en robuuste beek maken.

Contact

Els Geurts

Els Geurts
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06-28 03 63 21
E-mail
egeurts@aaenmaas.nl

Patrick Oomens

Projectmanager Patrick Oomens
Functie
Projectmanager
Telefoon
073- 615 6825
E-mail
poomens@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief