Gebiedsplan Raam


In het stroomgebied van de Raam in de gemeente Land van Cuijk hebben we samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie met elkaar te verenigen. Het resultaat hiervan is het Gebiedsplan Raam. Met de vaststelling van het Gebiedsplan Raam in 2018 hebben de gebiedspartners afgesproken dat ze toe willen werken naar een robuust watersysteem, dat in staat is om de toekomstige klimaatveranderingen op te vangen, zowel in de zomer als in de winter. Samenwerking staat hierbij voorop.

Locatie

De Raamvallei ligt in Noordoost-Brabant, tussen de plaatsen Cuijk, Grave en Mill. Bekijk de kaart van het projectgebied (jpg, 2.9 MB). Het project is momenteel opgedeeld in meerdere deelprojecten: Graafsche Raam, Lage RaamHooge Raam/Halsche Beek en Peelkanaal (afgerond), Optimalisatie peilbeheer Raam en de aanleg van ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers.

Bekijk de Raamvallei van boven (pdf, 1.3 MB)

Klik op bovenstaande button en bekijk via dronebeelden de verschillende deelprojecten van het Gebiedsplan Raam. De eerste opnamen zijn in de zomer van 2019 gemaakt. Tijdens de uitvoering en na de uitvoering maken we nieuwe opnamen vanuit de lucht. Zo zie je de veranderingen in het landschap goed.

Wat gaan we doen?

 • We zorgen voor een goed waterpeil voor landbouw en natuur;
 • We zorgen voor waterberging en voorkomen zo wateroverlast in de bebouwde omgeving;
 • We zorgen voor robuuste, natte natuur (zoals in de Hooge Raam/Halsche Beek);
 • We richten de beek anders in (zoals bij de moerasbeek van de Lage Raam);
 • We realiseren een peilverhoging bij de nieuw te bouwen stuw Egweg, stuw Meisevoort en stuw Kammerberg;
 • We maken de Peel-Raamstelling, Beerse Overlaat en de Zuiderwaterlinie weer zichtbaar;
 • We leggen wandel- en fietsverbindingen aan (zoals bij het Peelkanaal);
 • We denken mee over het behoud en de versterking van de landgoederen;
 • We blijven samenwerken: tijdens de uitvoering, het beheer, onderhoud en de monitoring.

Planning

We zijn momenteel bezig met het opstellen van concrete projectplannen per deelproject en de uitvoeringsplannen. Bekijk de deelprojectpagina's (Graafsche Raam, Lage Raam en Hooge Raam/Halsche Beek) voor meer informatie.

Gebiedsplan Raam tijdlijn 2022

Wat hebben we gedaan?

We hebben intensief samengewerkt met de streek. Met inwoners spraken we tijdens schetssessies en streekbijeenkomsten over kansen en oplossingen. Op 23 mei 2018 werd het Gebiedsplan Raam definitief opgeleverd. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van het Gebiedsplan Raam in deelprojecten. Inmiddels is de herinrichting van het Peelkanaal afgerond en een deelgebied langs de Lage Raam.

Samenwerkingspartners

 • Waterschap Aa en Maas
 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Landerd
 • Gemeente Land van Cuijk
 • Toeristisch Platform Land van Cuijk/ RBT
 • Myllesheem/Sporen van de Oorlog
 • ZLTO Landerd
 • ZLTO Land van Cuijk
 • Stichting Brabants Landschap
 • Milieuvereniging Land van Cuijk
 • Landgoedeigenaren Beers
 • ANV Raamvallei

Uitleg optimalisatie peilbeheer en streefpeilen

Onderdeel van het Gebiedsplan Raam is dat we zorgen voor een goed waterpeil voor landbouw en natuur door het peilbeheer te optimaliseren. Zo gaan we bijvoorbeeld streefpeilen bepalen, maar wat zijn dit en hoe werkt dit in de praktijk? En wat doet het waterschap tijdens droogte, wat als het te nat is? In onderstaande animatie leggen we het uit.

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van het Gebiedsplan Raam:

Graafsche Raam

Graafsche Raam

De Graafsche Raam biedt unieke ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom gaan we aan de slag om deze kansen verder uit te denken en realiseren.

Lage Raam

De beek de Lage Raam van boven

Waterschap Aa en Maas gaat van de Lage Raam een meer natuurlijke en robuuste beek maken.

Hooge Raam/Halsche Beek

De beek de Hooge Raam

We gaan de Hooge Raam en Halsche Beek herinrichten zodat de beken beter tegen de gevolgen van de klimaatverandering kunnen.

Contact

Patrick Oomens

Projectmanager Patrick Oomens
Functie
Projectmanager
Telefoon
073-61 56 825
E-mail
poomens@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief