Hooge Raam


De Hooge Raam en Halsche Beek zijn twee zijbeken van de Graafsche Raam, even ten zuiden van Grave. Het gebied waar deze bijzondere beken doorheen stromen is aangewezen als natte natuurparel. In het beekdal van de Hooge Raam gaan we landbouw en natuur op de juiste plek leggen, versterken en de beek ontwikkelen. Dit doen wij zodat het watersysteem in de toekomst tegen een stootje kan. In droge tijden moet het water vastgehouden worden en in nattere tijden moet het water de ruimte krijgen. We willen hierin voor landbouw en natuur de ruimte creëren voor ontwikkeling en ondernemerschap. Samen met het relatief kleinschalige landschap, herbergt dit beekdal veel potentie voor water, natuur en recreatie.

Het project Hooge Raam is een deelproject van het Gebiedsplan Raam.

Locatie

Projectgebied Hooge Raam ligt ten noorden van Langenboom. De beek loopt van de Graspeelloop over in de Hooge Raam ten hoogte van de Logtschedijk in Langenboom. Verder benedenstrooms voegt de Halsche Beek zich bij de Hooge Raam en mondt de Hooge Raam uit in de Graafsche Raam die haar weg vervolgt naar het Gemaal Van Sasse en uitkomt op de Maas.

Bekijk de Hooge Raam vanuit de lucht (pdf, 1.6 MB)

In de zomer van 2019 zijn opnamen gemaakt van het projectgebied van het Gebiedsplan Raam, zo ook van de Hooge Raam. Met name vanuit de lucht via een drone. Al deze beelden zijn op één kaart gezet, deze is hierboven te downloaden. Tijdens en na de uitvoering van het project worden nieuwe opnamen gemaakt. Zo zijn de veranderingen in het landschap goed te zien.

Wat gaan we doen?

 • We gaan de beek verleggen en licht laten slingeren door de natuurlijke laagtes van het beekdal.
 • We gaan de beek ondieper maken met een smallere, natuurlijke beek.
 • We gaan de stuwen verwijderen of vervangen door vispasseerbare drempels, voor vrije vismigratie.
 • We gaan een faunapassage aanleggen op de kruising van de Hooge Raam met de Hoogeweg zodat dieren de Hoogeweg veilig kunnen passeren.
 • We gaan het beekdal landschappelijk versterken en beter beleefbaar maken met aandacht voor cultuurhistorie.
 • We verbeteren de verkaveling, inrichting en het peilbeheer in het gebied zodat die aansluit bij de status van natte natuurparel en de functies landbouw en natuur beter op elkaar worden afgestemd.
 • We blijven samenwerken: tijdens de uitvoering, het beheer, onderhoud en de monitoring.

Planning

We zijn momenteel bezig met het uitwerken van het plan van aanpak voor dit deelproject.

Wat hebben we gedaan?

De herinrichting van de Hooge Raam is een deelproject van het Gebiedsplan Raam. In 2018 is al een schets uitgewerkt met alle partners. Deze is opgenomen in het Gebiedsplan. Kavelruil vindt er volop plaats om de gronden voor natuur op de juiste plaats te krijgen en de verkaveling voor de landbouw te verbeteren. Volgende stap is de schets verder uit te werken naar een concreet plan. Hiervoor dienen onderzoeken plaats te vinden, maar vooral ook schetssessies over locatie, vorm, breedte en diepte van de beken. Ook moet gekeken worden waar welke natuurdoeltypen ontwikkeld kunnen worden, waarbij telkens ook de wijze van beheer onderwerp van gesprek is.

Samenwerkingspartners

 • Waterschap Aa en Maas
 • Staatsbosbeheer
 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Mill & Sint Hubert
 • Gemeente Grave
 • Gemeente Landerd
 • Toeristisch Platform Land van Cuijk/ RBT
 • Myllesheem/Sporen van de Oorlog
 • ZLTO Land van Cuijk
 • Stichting Brabants Landschap
 • Milieuvereniging Land van Cuijk
 • ANV Raamvallei

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Lage Raam:

Gebiedsplan Raam

Laarakkerse Waterleiding van landgoed kijk je richting Haps2 (2)

De Raamvallei heeft veel functies. Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Samenwerking staat hierbij voorop.

Lage Raam

Lage Raam

Waterschap Aa en Maas gaat van de Lage Raam een meer natuurlijke en robuuste beek maken.

Graafsche Raam

Brug over de beek de Graafsche Raam ter hoogte van de Henri Dunantsingel

De Graafsche Raam biedt unieke ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom gaan we aan de slag om deze kansen verder uit te denken en realiseren.

Contact

Els Geurts

Els Geurts
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06-28 03 63 21
E-mail
egeurts@aaenmaas.nl

Guido Atsma

Projectleider Guido Atsma
Functie
Projectleider
Telefoon
073 - 615 8306
E-mail
gatsma@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief