Hoe staat het met de plannen voor de Lage Raam en Hooge Raam?


13 maart 2024

Begin dit jaar lagen de projectplannen voor de herinrichting van de Lage Raam, Hooge Raam en Halsche Beek nog ter inzage. Hier zijn enkele reacties op gekomen. Hoe gaan de projecten nu verder?

Ter inzage periode

In december 2023 hebben we een inloopbijeenkomst georganiseerd om de plannen te presenteren en vragen te beantwoorden. Dit was een geslaagde en drukbezochte bijeenkomst. Vervolgens lagen de plannen voor de Lage Raam nog t/m 10 januari 2024 ter inzage en de plannen voor de Hooge Raam/Halsche Beek t/m 17 januari 2024. Tijdens de ter inzage periode heeft iedereen de mogelijkheid gekregen om een zienswijze in te dienen op de plannen. In totaal zijn er 18 zienswijzen binnengekomen. Deze worden nu behandeld en beantwoord door de projectteams.

Plannen definitief

Naar aanleiding van de reacties kunnen er eventueel wijzigingen komen in de projectplannen. Met enkele belanghebbenden worden nog gesprekken hierover gevoerd de komende tijd. Naar aanleiding van deze gesprekken en de reacties op de zienswijzen wordt het definitieve projectplan opgesteld voor beide projecten. Deze twee projectplannen moeten vervolgens ook worden voorgelegd aan zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur van het waterschap. Naar verwachting publiceren we de definitieve plannen in juli 2024. Houd onze website en de Verborgen Raamvallei nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie. Mochten er in de tussentijd vragen zijn, neem gerust contact met ons op.

Betrokkenheid omgeving

Tijdens de goedbezochte inloopbijeenkomst bleek al dat er een enorme betrokkenheid is vanuit de omgeving voor de herinrichting van het gebied. In december zijn er ook mooie artikelen van de Dorpsraad en Estersheem in de Esterse Minipers verschenen. Het is mooi om te lezen dat er veel enthousiasme is voor de plannen. De komende weken gaat de gemeente Land van Cuijk het gebied in om te kijken naar mogelijke locaties voor bankjes en informatieborden. Want het is natuurlijk ook de bedoeling dat er van de mooie nieuwe natuur in de toekomst genoten kan worden.

Uitvoering

Wanneer de plannen definitief zijn vastgesteld, dan starten we met het aanvragen van de vergunningen en de aanbesteding om een aannemer te vinden die de herinrichting gaat uitvoeren. De uitvoering van beide projecten zal gelijktijdig worden gedaan door dezelfde aannemer. Naar verwachting start de uitvoering in 2025.

Meer informatie over de plannen voor de Lage Raam

Meer informatie over de plannen voor de Hooge Raam en Halsche Beek