Lage Raam


Waterschap Aa en Maas gaat van de Lage Raam een meer natuurlijke beek maken. Tegelijkertijd liggen er langs de beek veel landbouwgronden waarvoor een robuust watersysteem gunstig. Dit houdt in dat er goed ingespeeld moet kunnen worden op peilschommelingen als gevolg van klimaatverandering (voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien). Daarnaast wordt de Lage Raam meer beleefbaar gemaakt zodat iedereen kan genieten van het water en de natuur.

Het project Lage Raam is een deelproject van het Gebiedsplan Raam.

Locatie

In het gebied van de Verborgen Raamvallei ligt de beek de Lage Raam. Grofweg het gebied tussen Cuijk, Grave en Mill is waar de Lage Raam zich bevindt. De Lage Raam begint vanaf de Sint Anthonisloop en mondt uit in de Graafsche Raam die haar weg vervolgd naar het Gemaal Van Sasse en uitkomt op de Maas.

Bekijk de Lage Raam vanuit de lucht (pdf, 1.6 MB)

In de zomer van 2019 zijn opnamen gemaakt van het projectgebied van het Gebiedsplan Raam, zo ook van de Lage Raam. Met name vanuit de lucht via een drone. Al deze beelden zijn op één kaart gezet, deze is hierboven te downloaden. Tijdens en na de uitvoering van het project worden nieuwe opnamen gemaakt. Zo zijn de veranderingen in het landschap goed te zien.

Wat gaan we doen?

 • We gaan de beek een ander profiel geven: smaller en licht slingerend;
 • We verdiepen een deel van de beek zodat het water bij piekbuien goed kan afvoeren;
 • We maken een deel van de beek breed en ondiep zodat het bij piekbuien water kan bufferen in de ondiepe delen. Dit noemen we ook wel een moerasbeek;
 • De moerasbeek is voorzien van natuurvriendelijke oevers, wat kansen biedt voor amfibieën en insecten die hier hun leefgebied vinden. Zo ontstaat er een grote variatie aan flora en fauna;
 • We zorgen voor een goed waterpeil voor landbouw en natuur;
 • We zorgen ervoor dat bovenstrooms landbouwgronden goed kunnen afwateren;
 • We leggen een pad aan langs de Lage Raam om onderhoud uit te kunnen voeren en om lekker te kunnen wandelen langs de beek;
 • We blijven samenwerken: tijdens de uitvoering, het beheer, onderhoud en de monitoring.

Wat hebben we gedaan?

De herinrichting van de Lage Raam is een deelproject van het Gebiedsplan Raam. We hebben voor het opstellen van het Gebiedsplan intensief samengewerkt met de streek. Met inwoners spraken we tijdens schetssessies en streekbijeenkomsten over kansen en oplossingen. Dit wordt verder uitgewerkt in deelprojecten.

Planning

We zijn momenteel bezig met het uitwerken van het project in deelgebieden. Als eerste gaan wij aan de slag met het deelgebied van de Beerseweg tot aan de Vissteeg bij Mill.

Deelgebied Beerseweg - Vissteeg

In dit gedeelte worden diverse natuurlijke elementen aangelegd langs de beek om zo een moerasbeek te realiseren. De aanleg van een poel realiseert leefgebied en voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën. Daarnaast worden er twee knotwilgen geplant. Ook wordt de bovenste laag grond verwijderd die eerder is gebruikt als landbouwgrond. Hierdoor vermindert de uitspoeling van stikstof en fosfaat naar de poel. Tot slot zal bloemrijk grasland worden aangelegd wat belangrijk is voor vlinders, bijen en andere insecten.

Op het hoger gelegen gedeelte langs de beek worden meerdere bomen geplant. Dit bosje met bevorderd de migratiemogelijkheden van de das en vormt voor veel andere dieren een fijne verblijfsplaats. Het bosje bestaat uit soorten zoals de zwarte els, berk en zomereik.

Het projectplan voor dit deelgebied heeft ter inzage t/m 23 december 2019 ter inzage gelegen. Na de zomer van 2020 zal het deelgebied Beerseweg – Vissteeg worden gerealiseerd.

Tijdlijn Lage Raam

Samenwerkingspartners

 • Waterschap Aa en Maas
 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Mill & Sint Hubert
 • Toeristisch Platform Land van Cuijk/ RBT
 • Myllesheem/Sporen van de Oorlog
 • ZLTO Land van Cuijk
 • Stichting Brabants Landschap
 • Milieuvereniging Land van Cuijk
 • Landgoedeigenaren Beers
 • ANV Raamvallei

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Lage Raam:

Gebiedsplan Raam

Laarakkerse Waterleiding van landgoed kijk je richting Haps2 (2)

De Raamvallei heeft veel functies. Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Samenwerking staat hierbij voorop.

Peelkanaal

De beek het Peelkanaal bij Landgoed Tongelaar met poelen

Door de aanleg van ecologische verbindingszones, vispassages en recreatiemogelijkheden is het landschap in en en langs het Peelkanaal verrijkt voor zowel mens als dier.

Graafsche Raam

Brug over de beek de Graafsche Raam ter hoogte van de Henri Dunantsingel

De Graafsche Raam biedt unieke ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom gaan we aan de slag om deze kansen verder uit te denken en realiseren.

Contact

Guido Atsma

Projectleider Guido Atsma
Functie
Projectleider
Telefoon
073 - 615 8306
E-mail
gatsma@aaenmaas.nl

Max Slimmens

afbeelding van omgevingsmanager Max Slimmens
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06 4220 6665
E-mail
mslimmens@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief