Concept ontwerp van de Hooge Raam en de Halsche Beek gepresenteerd tijdens inloopbijeenkomst


12 juli 2023

Donderdag 6 juli zijn ruim 40 inwoners en grondeigenaren bijgepraat over het concept ontwerp (ook wel voorlopig ontwerp genoemd) voor de herinrichting van de Hooge Raam en Halsche Beek. Waterschap Aa en Maas gaat de beken herinrichten zodat ze in de toekomst tegen een stootje kunnen. In droge tijden moet het water beter vastgehouden kunnen worden en in nattere tijden moet het juist meer de ruimte krijgen. Voor landbouw en natuur wordt de ruimte gecreëerd voor ontwikkeling en ondernemerschap. Samen met het relatief kleinschalige landschap, herbergt dit beekdal veel potentie voor water, natuur en recreatie.

Herinrichting Hooge Raam en Halsche Beek

Al enkele jaren geleden wordt er gewerkt aan de plannen voor het mooie gebied rondom de beide beken de Hooge Raam en Halsche Beek. Deze zijn in het beleid van de Provincie Noord-Brabant als Natte Natuurparel benoemd. Zo is in 2018 door een breed samengestelde projectgroep heel hard gewerkt aan de Visieschets Hooge Raam-Halsche Beek. De integrale en breed gedragen schets is toentertijd één op één overgenomen in het Gebiedsplan Raam.

Vanaf 2019 lijkt het heel stil te zijn geworden, maar achter de schermen is er het nodige gebeurd. Tegelijkertijd met de oplevering van de Visieschets Hooge Raam-Halsche Beek adviseerde de projectgroep immers aan gebiedstrekker waterschap Aa en Maas om vooral in te zetten op kavelruil / grondverwerving, onderzoeken op te starten en metingen te gaan verrichten.

Daar zijn we mee aan de slag gegaan. En met succes. Vele kavels ruilden de afgelopen periode van eigenaar en het is duidelijk welke gronden omgevormd kunnen gaan worden van landbouw naar natuur. Peilbuizen zijn geplaatst en leveren de nodige informatie op over (grond)waterstanden. De profielen van de beken en de hoeveelheid water dat er doorheen stroomt zijn geanalyseerd. En er zijn diverse (ecologische) onderzoeken uitgevoerd.

Waar staan we nu?

In het najaar van 2022 is de planvorming weer actief opgepakt. Weer is de samenwerking gezocht met partners. Vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Milieuvereniging Land van Cuijk, Estersheem, Myllesheem, gemeente Land van Cuijk, gemeente Maashorst, Brabants Landschap, IVN, Dassenwerkgroep, Natuurlijk Landerd, Dorpsraad Escharen, enkele buurtbewoners en grondeigenaren en de provincie Noord-Brabant sloten aan. Samen zijn we er in geslaagd om een prachtig concept plan, ook wel het voorlopig ontwerp, te maken.

Bekijk het concept ontwerp (pdf, 3.8 MB)

Hoofddoel van het plan is een natuurlijke inrichting van de Hooge Raam en de Halsche Beek. Daarnaast worden de verworven landbouwgronden rondom de beken ontwikkeld tot prachtige natuur, passend in haar omgeving. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met het veranderende klimaat en is er ook gedacht aan verfraaiing van het landschap, het behoud en herstel cultuurhistorische elementen en de recreatieve toegankelijkheid van het gebied.

Terugblik inloopbijeenkomst 6 juli

Donderdag 6 juli hebben we een inloopbijeenkomst georganiseerd voor inwoners en grondeigenaren van het projectgebied. Ruim 40 bezoekers hebben uitleg gekregen over de plannen en hun vragen zijn beantwoord. Bijna iedereen reageerde enthousiast op de plannen. Omgevingsmanager Rob Christiaans: “Het mooie van zo’n bijeenkomst is dat de ware gebiedskennis aan bod komt en dit de plannen alleen maar beter gaat maken! Waar is het nat of waar is het juist droog; waar groeit iets of waar juist niet;  hoe zag het er vroeger uit; etc.”

Planning en meer informatie

Het plan dat nu voorligt is een voorlopig ontwerp. Na de zomer van 2023 gaat het projectteam het plan definitief maken met als doel dat het eind 2023 door het bestuur van het waterschap kan worden vastgesteld. Als alles meezit kan eind 2024 al de eerste schop de grond in.

Lees meer over het project op de projectpagina

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice