Plannen herinrichting Hooge Raam en Halsche Beek ter inzage


6 december 2023

We gaan de beken de Hooge Raam en de Halsche Beek anders inrichten zodat de natuur nog meer gaat floreren en de beken in de toekomst tegen een stootje kunnen. Het plan is nu definitief en ligt tot en met 17 januari 2024 ter inzage. Maandag 11 december organiseren we tussen 16:00 en 20:00 uur een inloopbijeenkomst in ’t Dorpshuus in Escharen voor geïnteresseerden.

Natte natuurparel

De Hooge Raam en Halsche Beek zijn twee zijbeken van de Graafsche Raam, ten zuiden van Grave. Het gebied waar deze bijzondere beken doorheen stromen is aangewezen als natte natuurparel. We gaan de beken herinrichten zodat de natuur nog meer gaat floreren en in de toekomst tegen een stootje kunnen. Dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas Ernest de Groot: “Met trots presenteren wij nu het definitieve plan aan de omgeving. Het gebied gaat zichtbaar veranderen en de natte natuurparel wordt straks met recht een pareltje. Het gebied krijgt voldoende ruimte voor water, natuur, mens én dier.”

Dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas Ernest de Groot: “Het gebied gaat zichtbaar veranderen en de natte natuurparel wordt straks met recht een pareltje."

Wat gaan we doen?

We leggen in totaal ruim 150 hectare natuur aan. We gaan onder andere bossen aanplanten, maar we herstellen ook de historische steil randen door oude hoogteverschillen weer zichtbaar te maken in het landschap. Tegelijkertijd liggen er langs de beek landbouwgronden waarvoor een robuust watersysteem gunstig is. Dit houdt in dat er goed ingespeeld moet kunnen worden op peilschommelingen als gevolg van klimaatverandering (voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien). Daarom krijgt de beek over een lengte van 5 kilometer weer een natuurlijke vorm. We gaan de beek o.a. verleggen en licht laten slingeren door de natuurlijke laagtes van het beekdal. Het water krijgt zo meer de ruimte en stroomt door een beter profiel voor natte situaties.

Ontwerp-Projectplan ter inzage

Samen met gebiedspartners, direct aanliggende grondeigenaren en inwoners in het gebied zijn alle maatregelen in het gebied uitgewerkt tot één totaal plan. Op 6 juli van dit jaar is er nog een inloopbijeenkomst geweest. Het plan dat toen voorlag is op enkele plaatsen gewijzigd. Met de verschillende belangen uit de omgeving is zo goed als mogelijk rekening gehouden. Het Ontwerp-Projectplan beschrijft het pakket aan concrete maatregelen dat wordt uitgevoerd, het nut en de noodzaak van de maatregelen en de beoogde effecten op het watersysteem. Het plan ligt ter inzage van 6 december 2023 t/m 17 januari 2024. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze op de plannen kenbaar maken. Alle stukken zijn in te zien op www.aaenmaas.nl/hoogeraam. De maatregelen om het gebied klaar te maken voor een natuurlijke toekomst worden naar verwachting in 2025 uitgevoerd.

Inloopbijeenkomst maandag 11 december

Op maandag 11 december 2023 tussen 16:00 en 20:00 organiseren we een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden om het plan in te zien en vragen te stellen aan het projectteam. De locatie is ‘t Dorpshuus in Escharen (Meester Bongaardsweg 2). Loop gerust binnen op het tijdstip dat jou uitkomt. Gelijktijdig is in een andere zaal ook een inloopbijeenkomst over het definitieve plan voor de herinrichting de Lage Raam. Ook dit plan ligt momenteel ter inzage. Mocht je geïnteresseerd zijn, loop daar dan gerust ook even binnen.

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief Verborgen Raamvallei blijf je op de hoogte de ontwikkelingen van het project. Bezoek de projectpagina www.aaenmaas.nl/hoogeraam voor meer informatie over de herinrichting van de Hooge Raam en Halsche Beek en meld je aan voor de nieuwsbrief.


Vragen? Neem contact op met:

Joost Jansen

Joost Jansen 1 Aa en Maas
Functie
Projectleider
E-mail
joostjansen@aaenmaas.nl