Update Hooge Raam- Halsche Beek


In 2018 is er door een projectgroep heel hard gewerkt aan de Visieschets Hooge Raam-Halsche Beek. Via een goede samenwerking tussen vertegenwoordigers van Waterschap Aa en Maas , Staatsbosbeheer, ZLTO, Agrarische Natuurvereniging, Milieuvereniging Land van Cuijk, Myllesheem, toenmalige gemeenten Grave, Mill & Sint Hubert en Landerd, Brabants Landschap, IVN en de provincie Noord-Brabant is er een integrale en breed gedragen schets opgeleverd die één op één is overgenomen in het Gebiedsplan Raam. Hoofddoel van de visie is het beekherstel van de Hooge Raam en de Halsche Beek en ontwikkeling van natuur rondom die twee beken.

Na 2018 lijkt het heel stil te zijn geworden in het deelgebied Hooge Raam-Halsche Beek. Lijkt….want achter de schermen is er het nodige gebeurd. Tegelijkertijd met de schets adviseerde de projectgroep immers aan gebiedstrekker Waterschap Aa en Maas om vooral in te zetten op kavelruil / grondverwerving, onderzoeken op te starten en metingen te gaan verrichten.

Daar is het Waterschap mee aan de slag gegaan. En met succes. Vele kavels ruilden de afgelopen periode van eigenaar en het is duidelijk welke gronden omgevormd kunnen gaan worden van landbouw naar natuur. Peilbuizen zijn geplaatst en leveren de nodige informatie op over (grond)waterstanden. De profielen van de beken en de hoeveelheid water dat er doorheen stroomt is bekend. En er zijn diverse ecologische onderzoeken uitgevoerd.

Kortom…nu is het moment daar dat het Waterschap wil starten met de volgende fase in de planvorming. In eerste instantie – dit najaar – zal het vooral nog gaan om technische en zeer specialistische uitwerking van de schetsen. Hierbij zal nadrukkelijk de samenwerking worden gezocht met de partners uit de voormalige projectgroep. Waarschijnlijk begin volgend jaar zullen dan de eerste plannen overlegd kunnen worden met omwonenden van de beide beken. Uiteindelijk is het doel om het gehele project in 2025 uitgevoerd te hebben.

Heeft u nu al vragen, kunt u altijd contact opnemen met één van de teamleden:

  • Frans Uijlenbroek: Projectleider
  • Rob Christiaans: Omgevingsmanager
  • Sjoerd Oomen: Assistent projectleider

Meer informatie over het project Hooge Raam/Halsche Beek