Archeologisch onderzoek langs de Raam


12 maart 2024

Wij gaan in samenwerking met de gemeente Land van Cuijk, gemeente Maashorst, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en particulieren de Lage en Hooge Raam natuurlijker inrichten. Voordat de uitvoering van de maatregelen start wordt er archeologisch onderzoek gedaan.

Welke maatregelen gaan we uitvoeren?

  • We gaan de Lage Raam ontwikkelen tot een natuurlijke moerasbeek die beter om kan gaan met de gevolgen van de klimaatverandering.
  • We gaan de beken de Hooge Raam en de Halsche Beek anders inrichten zodat de natuur nog meer gaat floreren en de beken in de toekomst tegen een stootje kunnen.
  • We gaan ecologische verbindingszones aanleggen langs de Sint-Antonisloop, Laarakkerse Waterleiding, Tochtsloot en bovenstrooms van de Lage Raam. Dit is een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke oevers, amfibieënpoelen en begroeiing op de oevers.

Rijke geschiedenis

Het gebied rondom deze beken heeft een rijke geschiedenis en daardoor een hoge archeologische waarde. We willen voorkomen dat er archeologisch waardevolle informatie verloren gaat tijdens de uitvoering van het project. Daarom willen we een goed beeld hebben van de bodem waar we in gaan graven. Dit doen we door middel van archeologisch onderzoek.

Archeologisch onderzoek

Onder begeleiding van een archeoloog worden, op zorgvuldige wijze, boringen gezet en sleuven gegraven. Het onderzoek start half maart bij de Sint- Anthonisloop, Laarakkerse Waterleiding, Tochtsloot en bovenstrooms van de Lage Raam. Daarna volgen de Hooge Raam, Halsche Beek en de Lage Raam.

Vondsten in de Raamvallei

In het verleden zijn in de omgeving al meerdere archeologische vondsten gemeld, zoals in de omgeving van de Graafsche Raam. Dit waren bijvoorbeeld (vuur)stenen en ijzeren bijlen, munten, een ijzeren zwaardgreep en aardewerk.

Vervolg project

Naar verwachting starten we in 2025 met de uitvoering van de maatregelen.

Meer informatie over het project Lage Raam

Meer informatie over het project Hooge Raam en Halsche Beek


Vragen? Neem contact op met:

Steven Haarbosch

Steven Haarbosch vierkant
Functie
Omgevingsmanager Lage Raam
E-mail
shaarbosch@aaenmaas.nl

Joost Jansen

Joost Jansen 1 Aa en Maas
Functie
Projectleider Hooge Raam
E-mail
joostjansen@aaenmaas.nl