Waterschap Aa en Maas geeft Van Summeren groen-blauwe handdruk voor nieuwe natuur langs de Lage Raam


4 juni 2021

Langs de Lage Raam bij de Beerseweg in Mill is een stuk grond natuurlijker ingericht. Hierdoor is meer ruimte ontstaan voor de beek én voor flora en fauna. Bijzonder is dat waterschap Aa en Maas dit heeft mogen doen op de landbouwgrond van Tijn van Summeren. Het waterschap is hier erg blij mee en beloont het initiatief van de grondeigenaar met een groen-blauwe handdruk.

Voorbeeldproject

Deze samenwerking is uniek en een mooi voorbeeld voor andere toekomstige projecten. Van Summeren houdt zeggenschap over de grond en over het onderhoud ervan zijn goede afspraken gemaakt. De eerste lepelaar en ooievaar zijn al gesignaleerd.

Toekomst Lage Raam

Naast dit voorbeeldproject volgen er nog meer plannen voor de Lage Raam. Dit najaar wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Hierin komen natuurlijke beekontwikkeling, peilbeheer voor natuur en landbouw, recreatie en cultuurhistorie aan bod. Volg de laatste ontwikkelingen over de Lage Raam op www.aaenmaas.nl/lageraam.

Aanmoedigingsprijs

De groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. De regionale commissies van het waterschap reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving.

Lage Raam bij de Beerseweg in Mill