Waterbeheerplan, bestuursakkoord en begroting


Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag aan veilig, voldoende en schoon water. Om bij te kunnen dragen aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de volgende generaties, maken we plannen voor perioden van zes jaar.

Waterbeheerplan 2016-2021

In het Waterbeheerplan 2016-2021 staat beschreven voor welke opgaven we staan (zoals de klimaatverandering), welke doelen we willen bereiken, hoe we dat doen en met welke partners. Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten, industriële en agrarische ondernemers, natuurverenigingen, de provincie, het Rijk en inwoners. Waterveiligheid en waterkwaliteit zijn twee belangrijke onderwerpen uit het Waterbeheerplan 2016-2021.

Bekijk het Waterbeheerplan (pdf, 8.3 MB)

Samenhang en samen doen

Zorgen voor goed en duurzaam waterbeheer kunnen we niet alleen; dat doen we meer dan ooit samen. Het waterbeheerplan staat dus niet op zichzelf, maar hangt samen met het Provinciale en het Nationale Waterplan, met de plannen van de waterschappen om ons heen en met de ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Bestuursakkoord

Dit bestuursakkoord bevat de bestuurlijke accenten voor de periode 2019 - 2023.

Bekijk het bestuursakkoord (pdf, 1.9 MB)

Jaarrekening en begroting

Bekijk hieronder de jaarrekening van 2018 en de begroting van 2020.

Bekijk de jaarrekening van 2018 (pdf, 2.1 MB)

Bekijk de begroting 2020 (pdf, 1.9 MB)

Vragen? We helpen je!