Waterbeheerplan, bestuursakkoord, begroting en jaarverslag


Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag aan veilig, voldoende en schoon water. Om bij te kunnen dragen aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de volgende generaties, maken we plannen voor perioden van zes jaar.

Waterbeheerplan 2016-2021

In het Waterbeheerplan 2016-2021 staat beschreven voor welke opgaven we staan (zoals de klimaatverandering), welke doelen we willen bereiken, hoe we dat doen en met welke partners. Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten, industriële en agrarische ondernemers, natuurverenigingen, de provincie, het Rijk en inwoners. Waterveiligheid en waterkwaliteit zijn twee belangrijke onderwerpen uit het Waterbeheerplan 2016-2021.

Bekijk het Waterbeheerplan (pdf, 8.3 MB)

Waterbeheerplan 2022 -2027

We zijn druk bezig met het maken van het volgende waterbeheerplan. Begin oktober hebben wij inwoners, bedrijven, belangenverenigingen en andere overheden daar actief bij betrokken tijdens digitale bijeenkomsten. Zo bepalen we welke keuzes en maatregelen worden meegenomen in het nieuwe waterbeheerplan. En nu vragen we alle inwoners om een korte enquête in te vullen en zo te laten weten wat zij belangrijk vinden. 

Geef jouw mening en vul de korte vragenlijst in

Meer informatie over het waterbeheerplan 2022-2027

Samenhang en samen doen

Zorgen voor goed en duurzaam waterbeheer kunnen we niet alleen; dat doen we meer dan ooit samen. Het waterbeheerplan staat dus niet op zichzelf, maar hangt samen met het Provinciale en het Nationale Waterplan, met de plannen van de waterschappen om ons heen en met de ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Bestuursakkoord

Dit bestuursakkoord bevat de bestuurlijke accenten voor de periode 2019 - 2023.

Bekijk het bestuursakkoord (pdf, 4.4 MB)

Begroting

Bekijk hieronder de jaarrekening van 2018 en de begroting van 2020.

Bekijk de jaarrekening van 2018 (pdf, 2.1 MB)

Bekijk de begroting 2020 (pdf, 1.9 MB)

Jaarverslag Aa en Maas

Lees hieronder ons jaarverslag van 2019.

Bekijk het jaarverslag 2019 (pdf, 4.2 MB)

Jaarverslag en uitvoeringsprogramma vergunningverlening, preventie, toezicht en handhaving

Naast het algemene jaarverslag maken we ook een jaarverslag en  uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening, preventie, toezicht en handhaving (VPTH). Dat doen we om ons bestuur en de provincie Noord-Brabant als onze toezichthouder inzicht te geven in onze werkzaamheden rondom VPTH.

Bekijk het jaarverslag en uitvoeringsprogramma 2019 -2020 VPTH (pdf, 18 MB)

Vragen? We helpen je!