Waterbeheerplan 2022-2027


In het waterbeheerplan (WBP) staan onze doelen voor zes jaar en hoe we die doelen willen bereiken. Ook lees je hoe we inspelen op veranderende omstandigheden zoals het klimaat. Wat komt wel en niet in het waterbeheerplan? En op welke manier voeren we onze keuzes uit?

Denk aan vragen als:

  • Hoe beschermen we Oost-Brabant nog beter tegen overstromingen uit de Maas?
  • Hoe zorgen we dat ons watersysteem beter is voorbereid op extreem weer?
  • Hoe geven we ruimte aan recreatie en natuurontwikkeling?
  • Hoe werken we aan een gezonder watersysteem voor mens, dier en plant?
  • Hoe schoon willen we het water op onze rioolwaterzuiveringen maken?
  • Hoe kunnen we anderen een bijdrage laten leveren aan waterdoelen?