Programma Afvalwaterketen


De afgelopen jaren hebben we goede zuiveringsresultaten behaald bij onze rioolwaterzuiveringen met relatief lage kosten. De tarieven hebben we geleidelijk al wat verhoogd om voorbereid te zijn op grote uitgaven van de komende jaren. Deze grote uitgaven zijn nodig om het rioolwater nog schoner te maken en er zo voor te zorgen dat gezonder water naar de sloten en beken gaat.

Hoe werken we de komende jaren aan schoner water?

In 2022-2027 hebben we diverse doelstellingen voor het verbeteren van de waterkwaliteit:

  • Bij alle zuiveringen optimaliseren we de processen. We zuiveren extra op stoffen in het water zoals stikstof en fosfor. Dat draagt bij aan het realiseren van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW).
  • Waar het mogelijk en qua kosten verantwoord is, zuiveren we nog verder op nutriënten conform de ambities uit het Bestuursakkoord 2019-2023 van Aa en Maas.
  • Bij ten minste drie rioolwaterzuiveringen zuiveren we extra op medicijnresten en andere probleemstoffen.
  • Samen met andere partijen zetten we in op een aanpak bij de bron, zodat minder medicijnresten en andere probleemstoffen in het afvalwater terecht komen. We beïnvloeden keuzes bij het ontwikkelen van medicijnen, trekken samen op met ziekenhuizen en apotheken en zorgen dat onze inwoners bewust zijn van wat zij kunnen doen.

Investeringen

In 2022-2027 investeren we netto naar verwachting circa € 200 miljoen in het zuiveren van rioolwater.

Bekijk het WBP