Waterbeheerplan 2022 - 2027


Op een duurzame, innovatieve manier zorgen wij voor veilig, voldoende en schoon water. We houden rekening met veranderende omstandigheden, zoals het klimaat. Dit doen we voor en samen met de inwoners en bedrijven in Oost-Brabant zodat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren; nu en later. Samen bereiken we meer. Hoe we dat doen staat beschreven in het waterbeheerplan.

Waterbeheerplan 2022 - 2027

We zijn druk bezig met het maken van het Waterbeheerplan 2022 – 2027. Begin oktober hebben wij inwoners, bedrijven, belangenverenigingen en andere overheden daar actief bij betrokken tijdens digitale bijeenkomsten. Zo bepalen we welke keuzes en maatregelen worden meegenomen in het nieuwe waterbeheerplan.

Wat vind jij belangrijk? Vul de enquête in.

Er zijn veel uitdagingen voor het waterbeheer van de toekomst. Wat is nodig om te zorgen voor veilig, voldoende en schoon water? Bij het maken van het waterbeheerplan willen wij de kennis en mening van onze inwoners meenemen. Door deze enquête in te vullen, laat je weten wat jij belangrijk vindt.

Vul de korte vragenlijst in

Waarom een waterbeheerplan?

Elke zes jaar maakt waterschap Aa en Maas een waterbeheerplan ook wel WBP genoemd. Dit is een wettelijke plicht. In het plan staat wat onze doelen zijn voor die zes jaar en hoe we denken die te bereiken. Ook beschrijven we hoe we inspelen op veranderende omstandigheden, zoals het klimaat. Wij maken het waterbeheerplan in overleg met onze inwoners, bedrijven, belangenverenigingen en andere overheden.

Hoe besluiten we wat in het nieuwe waterbeheerplan komt?

Wat komt wel en niet in het WBP? Waar kiezen we voor? En op welke manier voeren we dat uit? Denk aan:

  • Hoe willen we Oost-Brabant nog beter beschermen tegen overstromingen uit de Maas?
  • Hoe zorgen we dat ons watersysteem beter is voorbereid op weersextremen?
  • Hoe geven we ruimte aan recreatie en natuurontwikkeling?
  • Hoe werken we toe naar een natuurlijk en gezond watersysteem?
  • Hoe schoon willen we het water op onze rioolwaterzuiveringen maken?
  • Hoe kunnen anderen hun bijdrage leveren aan waterdoelen?

Van ontwerp WBP naar WBP

Alle reacties en feedback worden waar mogelijk verwerkt in het ontwerp WBP. In december 2020 wordt dit ontwerp vastgesteld door het algemeen bestuur. Begin 2021 wordt dit plan toegestuurd naar alle partners van het waterschap en ter inzage gelegd. Iedereen die wil, kan reageren op het plan. Er is ook de mogelijkheid om je reactie mondeling toe te lichten. Nadat we alle reacties hebben gekregen, besluit het algemeen bestuur over de definitieve invulling van het waterbeheerplan dat hij eind 2021 definitief vaststelt. Hiertegen is geen beroep of bezwaar meer mogelijk.

Heb je een vraag? Ik help je graag!

Willem Messer

Willem Messer
Functie
Projectleider
Telefoon
088 - 17 88 000
E-mail
wmesser@aaenmaas.nl