Programma Waterveiligheid


We moeten grote investeringen doen om Oost-Brabant beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Maas. In ons werkgebied ligt ruim 100 kilometer dijk langs de Maas die we stukje voor stukje aanpakken. In de afgelopen jaren zijn nieuwe (veiligheids)normen vastgelegd voor 2050. We willen al rond 2040 aan de nieuwe normen voldoen. Met betrokken partners bepalen we de focus. Richten we ons vooral op waterveiligheid of op een bredere gebiedsgerichte aanpak, waarin we ook opgaven en wensen van anderen meenemen?

Hoe werken we de komende jaren aan waterveiligheid?

In 2022-2027 hebben we onder andere de volgende doelstellingen voor waterveiligheid:

  • We houden onze huidige dijken op orde. Zo voldoen we aan onze zorgplicht.
  • We investeren circa € 250 miljoen in een betere bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas. We werken aan de dijken tussen Ravenstein – Lith, Cuijk – Ravenstein en Boxmeer – Cuijk. Een groot deel van deze kosten wordt vergoed vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
  • We dragen circa € 40 miljoen bij aan het HWBP.
  • We nemen extra maatregelen om schade door het graven door dieren in de dijken te voorkomen.

Investeringen

In 2022-2027 investeren we netto circa € 70 miljoen in waterveiligheid. 30 miljoen eigen investeringen in dijkversterkingsprojecten plus onze bijdrage van 40 miljoen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
Landelijk investeren alle overheden samen 250 miljoen.

Bekijk het WBP